Ferenc pápa-legendárium

132 oldal / 130×175 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-061-4

Ez a könyv provokáció…

„A provokáció tényét bibliai idézettel is alá kívánom támasztani. Tekintettel arra, hogy a könyv a római pápáról szól, a perdöntő bibliai mondatot mindenekelőtt latin nyelven idézem: „…et consideremus invicem in provocationem caritatis et bonorum operum.” Magyar fordításban: „Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre provokáljuk (buzdítsuk).” (Zsid 10,24)

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Iskolai énekeskönyv

Az Evangélikus énekeskönyv kivonata iskolai használatra

220 oldal / 130×190 mm / kartonált / ISMN 979-0-801666-34-5

Az Evangélikus énekeskönyv kivonatolt változatát állították össze a szerkesztők iskolai használatra. A válogatásnál figyelembe vették, hogy az iskolai élet minél több területére találjanak alkalmas éneket s azt is, hogy a diákok azonosulni tudjanak a dallamokkal és a szövegekkel.

A hívő család és a hívő gyülekezet mellett az iskola feladata a hagyományos énekanyag átadása. Csak így képződhet híd a nemzedékek között, s csak így lehetünk részesei evangélikus elődeink bizonyságtevésének. Huszonöt évvel az evangélikus iskolarendszer újjászületése után méltán reméljük, hogy gyülekezeti énekeink válnak az evangélikus zenei oktatás alapjává.

Nyomtatás E-mail

Az igazság nyomában

64 oldal / 215,9×279,4 mm / irka / ISBN 978-963-380-055-3

Esther ellátogat a tanyára, ahol zsidó lányként a II. világháború idején menedéket talált. Egy szörnyű tragédiának volt ott a szemtanúja. Most utána akar járni annak, hogy mi történt a többi üldözöttel és az őket segítőkkel.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

A keresztség ünnepe

160 oldal / 150×210 mm / kartonált / ISBN 978-963-12-2006-3

A legszebben csengő mondatok egyike a keresztnév bejelentése után hangzik el a templomtérben: „Megkeresztellek téged az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.”

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Luther válogatott művei 8. – Asztali beszélgetések

Asztali beszélgetések

776 oldal / 170×240 mm / keménytáblás vászonkötés / ISBN 978-963-380-050-8

Luther asztali beszélgetésein nem valódi beszélgetéseket kell érteni (a cím bevett magyar fordítása, a „beszélgetés” megtévesztő!), hanem beszédeket (Tischreden), hiszen a lejegyzők figyelme elsősorban arra irányult, hogy Luthernek mi volt a véleménye a szóban forgó témáról.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Az anglikán kereszténység évszázadai

192 oldal / 140×200 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-047-8

„Szeretném azt gondolni, hogy ezt a könyvet a magyarországi evangélikusok (és mások is) az anglikán hagyomány ajándékaként fogadják majd. Remélem, hogy felkelti az érdeklődést az anglikán örökség megismerése és élő anglikánok barátsága iránt!”

Részlet Michael Ipgrave, Woolwich püspöke, az Anglikán–Lutheránus Társaság társmoderátora ajánlásából

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Egyességi irat

440 oldal / 142×200mm / keménytáblás / ISBN 978-963-12-3521-0

A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai 5.

Az Egyességi irat 1580-ban németül jelent meg először, majd röviddel ezután latinul is. Több mint 330 évnek kellett eltelnie, hogy most magyar fordítást vehessen kezébe az Olvasó. Igazságtalanok lennénk a korábbi nemzedékekkel szemben, ha a magyar nyelvre átültetés késlekedéséért bármelyikük érdektelenségét hibáztatnánk. Nem lenne helytálló az az állítás sem, hogy korábban nem is volt szükség magyar fordításra, mert a korábbi lelkésznemzedékek nehézség nélkül ol­vas­tak, írtak és beszéltek németül és latinul. Hiszen már 1598-ban elkészült és nyomtatásban is megjelent az irat kivonatát tartalmazó rész, az Epitomé magyar fordítása.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Teológia és oktatás

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete

228 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-963-9979-29-1

Ezzel a kötettel egy kis bepillantást szeretnénk adni minden olvasónak az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak kutatási témáiba. A teológia és az oktatás elválaszthatatlan egymástól. Az egyházban teológiai megalapozottság nélkül semmilyen szinten nem szabad oktatni.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Nyisszantások

132 oldal / 150×210 mm / kartonált / ISBN 978-963-12-1214-3

Mesterházy Balázs Szélrózsa atya a 10. jubileumi Szélrózsa fesztivál előtt elhatározta, hogy a találkozó előtti 150 napban vágja a centijét, és a Facebookon minden nap megosztott egy képet és egy hozzá kapcsolódó bejegyzést. Ezek szerkesztéséből született a Nyisszantások című könyv. 

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Imák Auschwitz után

48 oldal / 200×200 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-049-2

A soa hetvenedik évfordulóján úgy látjuk, hogy szükségszerű megfogalmaznunk: a soa tragédiája nem zsidóügy, hanem keresztény és össztársadalmi trauma egyaránt. Ennek kifejezéseként rabbik, püspökök és egyházi gondolkodók írtak imádságokat Ima Auschwitz után címmel, amelyeket kortárs képzőművészek formáltak vizuális tartalommá, így bontakoztatva ki egy egyetemes üzenetet.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Kettős elhivatottsággal

Válogatás evangélikus lelkészek irodalmi munkáiból

192 oldal / 129×205 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-040-9

Sántha Károly – Kutas Kálmán – Jakus Imre – Sümegi István – Sárkány András Tibor – Deméné Smidéliusz Katalin – Fabiny Tamás írásai.

A Dél-Dunántúl legkevésbé evangélikus területén, a somogyi és zalai szórványvidéken hosszabb-rövidebb ideig szolgálatban állt evangélikus lelkészek irodalmi munkáiból összeállított gyűjtemény igazi kincsestár. Ez a vidék nem büszkélkedhet híres-neves intézményekkel, patinás evangélikus épületekkel, ugyanakkor mint lelki végvár, az értékes lutheránus hit őrzésében a hátországnak is erőt adhat és példává lehet.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Luther válogatott művei 6. – Prédikációk

Prédikációk

544 oldal / 170×240 mm / keménytáblás vászonkötés / ISBN 978-963-12-3520-3

Luther az ágostonos remeték szerzetesrendjének volt a tagja. Ezek más középkori koldulórendekhez hasonlóan a városi polgárság körében működtek, és igen nagy hangsúlyt fektettek a prédikálásra. Amikor Luther 1512-ben wittenbergi professzor lett, rendi elöljárójától, Johannes Staupitztól ugyanakkor egyben prédikátori feladatot is kapott az ágostonos kolostorban.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Új utakon

Evangélikus iskolák kutató tanárainak II. konferenciája

292 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-060-7

Opera scholarum 2.

Olyan pedagógusok írásait rendeztük tanulmánykötetbe, akik mindennapos oktató-nevelő munkájuk mellett, saját szaktárgyuk tanításán túl szűkebb vagy tágabb értelemben véve kutatómunkát is végeznek.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Családi titok

64 oldal / 210×280 mm / irkafűzött / ISBN 978-963-380-051-5

Hollandiában minden évben április 30-án rendezvények sokaságával ünneplik a királynő születésnapját. Az emberek országszerte kimennek az utcára, ahol élőzene szól, finom fogások és frissítők kaphatók, és úton-útfélen rögtönzött bolhapiacokon lehet használt holmikat venni és eladni.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

A tudomány vonzásában

Evangélikus iskolák kutató tanárainak I. konferenciája

256 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-048-5

Opera scholarum 1.

Olyan pedagógusok írásait rendeztük tanulmánykötetbe, akik mindennapos oktató-nevelő munkájuk mellett, saját szaktárgyuk tanításán túl szűkebb vagy tágabb értelemben véve kutatómunkát is végeznek. A szerzők között találunk tudományos fokozattal rendelkezőket, doktoranduszokat és olyan pedagógusokat is, akik elmélyülten foglalkoznak valamilyen szaktudományi témával vagy módszertani kérdéssel.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Felebarát vagy embertárs

Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon

248 oldal / 160×237 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-038-6

Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon címmel rendeztek konferenciát 2013. április 2–3. között a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán (KRE-HTK). A konferencia létrehozásában együttműködött a KRE-HTK, a KRE Bölcsészettudományi Karán működő Hermeneutikai Kutatóközpont és a Magyar Bibliatársulat; mindenki a maga sajátos szempontjaival igyekezett gazdagítani az eseményt.

Bővebben

Nyomtatás E-mail