Háló 2. – Egyházvezetők 1.

Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő

732 oldal / 160×237 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-033-1

A pártállam állambiztonsági szerveiről a rendszerváltás óta számos publikáció született a szerzők személyes indíttatása, elköteleződése és szakmai felkészültsége szerint tárva a nyilvánosság elé az egykor „Szigorúan titkos!” jelzéssel ellátott információkat. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2005-ben döntött úgy, hogy az állambiztonsággal 1945–1990 között fennállt kapcsolatát feldolgozza és kötetsorozat formájában a nyilvánosság elé tárja.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Vallásszociológia

228 oldal / 148×210 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-030-0 

A Vallásszociológia című tankönyv több mint másfél száz forrásra támaszkodik, melyben 130 kérdés és feladat segíti a tanulókat és a tanárokat. A tankönyv különös hangsúlyt fektet a hazai vallási helyzet bemutatására.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Luther válogatott művei 7. – Levelek

Levelek

776 oldal / 170×240 mm / vászonkötés / ISBN 978-963-380-027-0

Luther egész életében fáradhatatlan levélíró volt. Általában maga rótta sorait, csak kivételesen, egészségi állapota vagy túlterheltség miatt diktálta másnak. A folytonos levélírásra való panaszkodás egész életét végigkíséri. Akármilyen szempontból nézzük is: levélírói aktivitása lényeges része írói életművének és reformátori tetteinek.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Homiletika ökumenikus palettán

Együttgondolkodó előadások az igehirdetésről

256 oldal / 165×235 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-024-9

Örömmel osztjuk meg ebben a kötetben azt a tizenhat előadást az olvasókkal, amelyet az Evangélikus Hittudományi Egyetem 2012/2013-as tanévének homiletikai előadás-sorozatában hallhattak a teológushallgatók.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

„Örömmel adom örökségül”

Evangélikus közösségi jövőképek

208 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-020-1

E könyvvel szeretnénk bemutatni a tudatos gyülekezetépítést, őszintén szembesülni a sikertelenségekkel is és irányt mutatni: hogyan tud mégis életképessé, megújulttá válni vagy megmaradni egy keresztény közösség a mai Magyarországon. A közös gondolkodáshoz és válaszkereséshez kíván segítséget nyújtani ez a gyakorlati teológiai könyv mindazoknak, akik felelősen tekintenek egyházunk jövőjére.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Anyák a Bibliában

20 portré a ma embere számára

156 oldal / 120×190 mm / kartonált / ISBN 978-963-9979-98-7

Az anyaság csodálatos – ám ami azt illeti, nehéz is tud lenni. És az anyává válás már régen sem volt magától értetődő.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Szalma és glória

40 oldal / 133×157 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-032-4

Benne kell lennünk a történetben. Lehetünk befogadók, látogatók, követek vagy akár csak bégetni vagy lehelni tudó állatok: a lényeg a Gyermek közelsége.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Tócsatükörben

Mesék, tárcák, novellák

232 oldal / 120×182 mm / keménytáblás védőborítóval / ISBN 978-963-380-029-4

Első kötetes, de korántsem kezdő szerző írásait tartja kezében a tisztelt olvasó. Füller Tímea – végzettségét tekintve zeneművész, zenetanár, főhivatásaként ötgyermekes édesanya, nem mellesleg lelkészfeleség és kántor a Tolna megyei Tengelicen – mintegy tíz éve rendszeres szerzője az Evangélikus Élet hetilapnak, és a Family magazin olvasói számára is ismerősen csenghet a neve.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Időszerű szeretet

368 oldal / 142×197 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-026-3 

Nem muzeális érték a Biblia, melynek értéke régiségében van, de amely már csak vitrinbe való, mai jelentősége nincs. A Biblia él, és meg marad örökké. Mindennek rendelt ideje van.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

A kápráztató sötétség

Szempontok a lelkivezetéshez

312 oldal / 130×205 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-023-2

Ortodox, katolikus és protestáns lelkigondozók – még ha különböző teológiai kifejezésekkel élnek is – feltűnően egybehangzó megfigyelésekről számolnak be: az embert az élet sötét folyosóiba vezetik, hogy így megláthassa az „egyedül szükségest”.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

A szeretet születése

Gyermek a keresztyén családban

44 oldal / 135×190 mm / irkafűzött / ISBN 978-963-380-004-1

A könyv olvasása közben egyedi világban találtam magam, ahol jelen van a hitét megélő hétgyermekes anya, a háziasszony, a szoptatási tanácsadó, a környezetét tudatosan szemlélő és a problémákra megoldást kereső szakember.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Rendeltetés

128 oldal / 120×168 mm / kartonált / ISBN 978-963-9979-97-0

Bodrog Miklós (1929–2009) sokszínű egyéniség volt, gazdag életművet hagyott ránk. 1953-ban az Evangélikus Teológiai Akadémián végzett, evangélikus lelkész lett, 1974-ben doktori címet is szerzett. Több helyen szolgált, hosszabb ideig gyulán és rákospalotán, majd Budapesten volt kórház lelkész.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Kereszt fogantyú nélkül

192 oldal / 140×160 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-031-7

Az embernek és hitének beméréséhez hol hétköznapi, hol ünnepi apropó adódik. A tavaszi lomtalanítás során kidobott feszület különös sorsában egy húsvéti gondolat rejtőzik. Louis Armstrong híres slágerének mondatában – „Look up sometimes”– a jézusi ige fedezhető fel.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Vetés – érés – aratás délen

128 oldal / 201×201 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-028-7

A Déli Evangélikus Egyházkerület tízéves munkájáról beszámoló színes, kellemes küllemű, kézbe illő könyv hagyta el a nyomdát nemrégiben. Hogy összeálljon ez a tabló, arra kiváló alkalom kínálkozott: Gáncs Péter tízéves püspöki szolgálata. Távol áll azonban mind a szándéktól, mind a megvalósulástól, hogy bárkinek a nagy tetteit hirdesse ez a formás kis könyv. Apropó csupán a tíz év, amely hálaadásra, Isten előtti számvetésre késztet.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Benczúr László építészete

112 oldal / 225×300 mm / keménytáblás, védőborítóval / ISBN 978-963-380-025-6 

»A templomnak, amelyet építeni akarok, nagynak kell lennie, mert a mi Istenünk nagyobb minden istennél. De kinek van annyi ereje, hogy néki templomot építsen? Hiszen az ég és az egek egei sem tudják magukba fogadni őt. És ki vagyok én, hogy templomot akarok építeni? Mindezt csak azért teszem, hogy ott jó illattal áldozhassanak Néki.«”

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Életünk történetei

Útmutató bibliai történetek mondásához

96 oldal / 160×228 / kartonált / ISBN 978-963-380-021-8

A Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási Osztálya nagy örömmel indítja útjára az Evangélikus valláspedagógia című könyvsorozatát.

E szakmai kiadványok célja, hogy új módszertani megfontolások és szakmai szempontok bevezetésével gazdagítsák az óvodai és iskolai hittanfoglalkozásokat és -órákat, és segítő kezet nyújtsanak a gyermekek és fiatalok tanítványi életre nevelésében.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Ízlelő – (egy)háztáji ízeink

Rendhagyó szakácskönyv nem csak evangélikusoknak

144 oldal / 200×225 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-9979-41-3

Az Ízlelő valóban nem csak egy szakácskönyv a sok közül. Akár az Oroszlános gasztrofilozófiája is ihlethette volna: hagyományőrző, ugyanakkor modern, polgári és egyben népi, de mindenekelőtt helyi és minőségi ételek készülnek abban a konyhában, ahol előkerülnek ezek a receptek.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

„Elvégeztetett”

Felekezeti tárlatvezetések Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája előtt

160 oldal / 200×225 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-9979-71-0

Az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány a Magyar Nemzeti Galériával és a Munkácsy Alapítvánnyal együttműködve evangélikus, görög katolikus, római katolikus és református egyházi vezetőket kért fel arra, hogy Munkácsy Mihály három ismert alkotása előtt mondják el felekezetük megközelítéséből fakadó műelemzésüket.

Bővebben

Nyomtatás E-mail