• Akció – Új evangélikus templomok

  Akció – Új evangélikus templomok

  Megnézem

 • Luther I. DVD

  Luther I. DVD

  Megnézem

 • Luther Márton végrendelete

  Luther Márton végrendelete

  Megnézem

 • Luther válogatott művei 2.

  Luther válogatott művei 2.

  Megnézem

 • Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Megnézem

 • Luther Márton nyomában – matricás album

  Luther Márton nyomában – matricás album

  Megnézem

 • Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Megnézem

 • Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Megnézem

Isten palota

Hittanos gyerekszájtörténetek

72 oldal / 160×160mm / kartonált / ISBN 978-963-380-125-3

Az utóbbi évek egyik legmegragadóbb történetét Deme Dávid nyugalmazott nagykanizsai evangélikus lelkésztől hallottam.

Gyülekezetükben szokás, hogy az úrvacsora kiszolgáltatásakor a kisgyermekek is az oltárhoz térdepelnek szüleikkel és a nagyobb testvérekkel együtt. A lelkész a kisgyermek fejére teszi a kezét, és megáldja őt ezzel a szöveggel: „Áldjon meg téged a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek!”

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2017/3–4.

Evangélikus folyóirat

156 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A reformáció kezdetének 500. évfordulójához kapcsolódó – a Credo 2017. évi két dupla számában közölt – tematikus írásokat Fábri György 500 –/+ című bevezető szövege, illetve Lackner Pál áhítata foglalja keretbe.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2017/1–2.

Evangélikus folyóirat

128 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A Credo 2017. évi első dupla számában a lutheri reformáció többféle szemszögből is tematizálódik. A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójához kapcsolódik Kósa László a lutheránus egyház magyarországi területi szerveződésének és egyházigazgatásának történetéről szóló tanulmánya. Marosi Ernő A lutheri reformáció mint művészettörténeti probléma, illetve Mányoki János Luther és az iszlám című tanulmánya, Lackfi János Luther című animációs forgatókönyvének részlete (A lelkiösmeret szava, 7. epizód Luther Márton életéből) vagy Prőhle Gergely A reformáció és a magyar irodalom című esszéje különböző megközelítésben mutatja fel Luther munkásságának és a reformáció hatásának sokrétű elevenségét.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Énekkincstár

Evangélikus énekeink kézikönyve

536 oldal / 165×235 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-119-2

Az evangélikus éneklésről és korálokról szóló enciklopédikus kötet elkészítésével régi adósságot törleszt a magyarországi egyházzenész közösség. Az Énekkincstár sokrétű használatra alkalmas: az egyházzenét tanulóknak himnológia-tankönyv, az érdeklődő gyülekezeti tagoknak információforrás, a lelki táplálékot keresőknek meditációs gyűjtemény.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Az úrvacsora szentsége

Meditációk és imádságok az úrvacsoráról

156 oldal / 150×210 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-121-5

Mindenki maga tudja leginkább, mennyire könnyen vagy milyen nehezen indul el az úrvacsorai oltárhoz. Mindegyikünknek megvan a saját előkészülete erre az ünnepi alkalomra. Van, hogy hosszan és körülményesen indulunk az úrvacsorai oltár felé, és van, hogy egyszer csak ott találjuk magunkat.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

Levélváltás

196 oldal / 120×190 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-118-5

Luther Márton reformátor és Ferenc pápa között a fiktív levélváltás történelmileg is lehetetlen. Ugyanakkor nagyon izgalmas, ha a kereszténységnek ez a két kiemelkedő egyénisége – akik a nagy felekezetek közül kettőt képviselnek – párbeszédre lép egymással. Vajon mit írna egymásnak ez a két valójában nagyon is eltérő vérmérsékletű ember?

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2018/4.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Április lapszámunk Tanulmányok rovatában közöljük az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke szervezésében rendezett Népegyház – diaszpóra – missziói terep: az egyházkormányzati elvektől a szervezeti modellekig című műhelykonferencia szerkesztett előadásait.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2018/2.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A nyilvános teológia és az egyház kapcsolatát értelmező munkájában Heinrich Bedford-Strohm megállapítja, hogy az erkölcsi hiányosságok egyértelmű kritikusa, a prófétai szerepét betöltő egyház nem igényelhet magasabb erkölcsi státuszt a maga számára annál, hogy folyamatosan konkrét megoldásokon dolgozik, amelyek a valóban remélt változásokhoz vezetnek a társadalomban. Intézményi szinten ehhez hozzátartozik: ahol az evangélikus a feliratban szerepel, ott az evangélikusnak a tartalomban is meg kell jelennie.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Evangélikus naptár 2018

Evangélikus naptár a 2018. évre

256 oldal / 146×208 mm / kartonált / ISSN 0531-8173

Hogyan is tovább? Bizonyára sokunkban megfogalmazódott valami hasonló kérdés 2017. október 31. után. Egy éven keresztül majdnem mindenre okot adott az 500 éves évforduló. Mindent ennek jegyében tehettünk, tettünk. Talán inspirált az évforduló arra, hogy a korábbiakhoz képest mást, újabbat találjunk ki arra, hogyan jelenítsük meg mindazt, ami az ünnep és végső soron egész kereszténységünk lényege.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2017/11.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A tanulmányok rovatban ezúttal a Sophia – női princípium – nőiség című, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen megrendezett szimpózium előadásai olvashatók Béres Tamás szerkesztésében. A női alapelv megjelenésének filozófiai, vallástudományi és teológiai példái számos izgalmas gondolattal ajándékozzák meg az olvasót.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Teológia és reformáció

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete

292 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-115-4

Első hallásra talán túl általánosnak tűnő, mégis nagyon átgondoltan kiválasztott címmel adjuk közre ezt a tanulmánycsokrot: Teológia és reformáció.

Egy ünnepi folyamatot lezáró kötetként jött létre ez a könyv abban a sorban, amelyben a kultúra (2014), az oktatás (2015) és a nemzetek (2016) után most mintegy összefoglaló negyedik viszonyszóként a reformáció maga jelenik meg a címben a teológia szava mellett.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2018/3.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Tanulmányában az egyházi apologetika fontosságáról értekezik Matthias Pöhlmann Münchenben élő evangélikus teológus, aki a Bajor Evangélikus Egyház szekta- és világnézeti kérdésekben illetékes megbízottja. Megállapítja, hogy a teológiának a kiélezett vallási-világnézeti pluralizmusban is naprakésznek kell lennie abban, hogy mi is a különösen és megkülönböztetetten keresztény nézet és meggyőződés. Az egyház ezért nem adhatja fel közéleti nyilvánosságát, hanem segítenie kell a vallási téren való eligazodásban.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2018/1.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A 2018-as lapszámaink borítóján látható grafika egy pitypangra emlékeztet, amelynek magjait a szél szórja szerteszét. Az eredetileg az Európai Protestáns Egyházak berni nagygyűlésére készült logó kifejezi a találkozónak azt a szándékát, hogy az ott megfogalmazott gondolatok és impulzusok a Szentlélek munkája által terjedjenek a tagegyházakban és az európai társadalomban.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2017/12.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Luther Márton „kommunikációs zseni” volt, joggal nevezhetjük hát „médiasztárnak” – állapítja meg Gottfried Adam dolgozatában. A reformátor képes volt a kommunikációs folyamatban az ember összes érzékét megszólítani. Ebben a tekintetben modern ember volt, korának minden médiumát fel tudta használni céljai érdekében, és ezzel bennünket is biztat, hogy bátran használjuk a modern és hagyományos médiafelületeinket az evangélium hirdetésére.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Útmutató 2018

A Biblia rendszeres olvasásához

164 oldal / 104×146 mm / kartonált / ISSN 0134-0085

A 2018. év igéje

Isten mondja: „Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.” (Jel 21,6c)

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Reformációi ábécé

95 tételben

132 oldal / 134×208 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-120-8

Ez a kis ábécé örömteli, egyben hasznos olvasmányt ígér. A kilencvenöt példa – a szám természetesen nem véletlen – azt szeretné megmutatni, hogyan változik a világ és annak fogalmai a reformációnak köszönhetően. A rövid, könnyen érthető magyarázatok mellett Luther és más reformátorok is szóhoz jutnak. Igyekeztünk egy-egy témát minél rövidebben, legfeljebb két oldal terjedelemben összefoglalni, mintegy kedvcsinálóként más, mélyrehatóbb olvasmányok tanulmányozásához is.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

 • 1
 • 2

Teljes kínálatunk: Luther Kiadó webáruház