Credo 2016/3–4.

Evangélikus folyóirat
Szerkesztette: Zászkaliczky Zsuzsanna

112 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A Credo 2016/3–4. dupla számának egyik kiemelendő tartalma Ittzés Gábornak a 2016-os Szent Márton-emlékév alkalmából írt tanulmánya, amely az 1700 éve született tours-i püspök életútját – hitvallásának sajátosságait, kultuszát, püspöki munkásságát, a róla szóló legendákat, valamint az őt ábrázoló képzőművészeti alkotásokat – veszi szemügyre Luther Márton „recepciója” alapján, gazdag képi illusztrációval kísérve.

Szintén Lutherhez kapcsolódik Horváth Orsolya tanulmánya (A tisztaság mint tisztátalanság – Luther prédikációja a tiszta szívről) Lackfi János – a Credo lapszámaiban epizódonként közölt – animációs forgatókönyvének 6. részletével együtt.

Különleges témát dolgoz fel Laborczi Dóra és Liszka Viktor Gábor átfogó, keresztény szempontú értekezése Peter Singer utilitarista bioetikájáról; Marjai Éva hermeneutikai megközelítésű, Ulrich Luz újszövetség-kutató Máté evangéliumáról szóló szövege, illetve Hans J. Wulff német irodalom- és médiaprofesszor Öregség, haldoklás és halál a filmben alcímű motivikus elemzése is. Visnyei Emőke művészetterapeuta ugyancsak különleges területet tár fel az olvasó előtt az ún. „Lélektől lélekig” terápiás gondolkodásmódot követve.

Dupla szám lévén az irodalmi alkotásoknak is több hely jutott a lapban: az Idézőjel rovatban ezúttal Turai Laura, Kertész Eszter és Szegedi-Szabó Béla versei olvashatók. Ezzel együtt a Szemle rovat is bőven tartalmaz szemezgetnivalót a recenziók tárgyát képező filozófiai, történelmi, szociológiai, teológiai, szépirodalmi témájú könyvek közül.

 

TARTALOM

LECTORI SALUTEM

Zászkaliczky Zsuzsanna: Reklám helyett………………1

IRÁNYTŰ

Ittzés István: Kicsoda Jézus Krisztus?………………3

ISTEN MŰHELYE

Horváth Orsolya: A tisztaság mint tisztátalanság. Luther prédikációja a tiszta szívről………………5
Ittzés Gábor: Márton doktor Márton püspökről. Egy késő ókori szent reformátori recepciója………………12
Marjai Éva: Ulrich Luz Máté-története………………83

IDÉZŐJEL

Turai Laura: Ne hagyj… • Árnyak………………37
Kertész Eszter: Istenképeim • Utazások • Gyógyuló………………38–39
Lackfi János: Kenyértörés. Út a kiközösítésig. (Epizód Luther Márton életéből – animációs forgatókönyv)………………66
Szegedi-Szabó Béla: Teológia • Unio mystica • Forrás • Faktúra • Nő………………88

MODUS VIVENDI

Laborczi Dóra – Liszka Viktor Gábor: A teremtés sáfárai. Peter Singer utilitarista bioetikájának keresztény szempontú áttekintése………………40
Visnyei Emőke: Lélektől lélekig… A művészetterápia margójára………………63

TÁRGY – KULTÚRA

Hans J. Wulff : Mérhetetlenség és jelentésvázlatok. Öregség, haldoklás és halál a filmben………………48

SZEMLE

Dávid Adél: Kritika és kiegészítés. Mérföldkő a hazai genderszemléletű teológiában………………89
Marjai Éva: Kortárs hitvallási helyzetek………………91
Erdei Ildikó: Vallások a lélekről………………93
Érfalvy Lívia: Szavak a csendből. Szakralitás a kortárs művészetben………………95
Kassai Gyöngyi: Parafrázis és exegézis………………96
Várkonyi Borbála: Kilépni………………98
Kinyik Anita: Sötéttől sem rettenő mesék………………101
Theisz Gábor: „…mert ez a valami egyszerűen nincs sehol…”………………102
Vörös Géza: A történetírás történetei………………105
Petrőczi Éva: Pécsi „botlatókövek”………………107
Fenyvesi Félix Lajos: Tékozló szeretettel. Könyv Botta István életéről………………110
Kézdy Pál: Finnországi svédek egy vészterhes korban………………111

ISSN 1219-6800
Könyvkötés: kartonált
Oldalszám: 112 oldal
Méret: 205×235 mm

Nyomtatás E-mail