Lelkipásztor 2016/2.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Halasi András Úrvacsora gyermekekkel című munkájában arra a kérdésre keres választ, hogy milyen teológiai, pedagógiai és pasztorális érvek szólnak a gyermekek úrvacsorai közösségbe való bevonása mellett és ellen.

A nemzetközi útkeresés bemutatása után a hazai helyzetet vizsgálva arra a megállapításra jut, hogy az lenne az ideális megoldás, ha a gyermekek szüleikkel, keresztszüleikkel vagy hitoktatójukkal együtt részesülhetnének az úrvacsora szentségéből.

Világszerte, de Európában ma különösen is jelentős kérdéssel kapcsolatban fogalmaz meg szempontokat az Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa 1997-ben kiadott közös tanulmánya, amelynek címe: Megfontolások a vallásközi házasságról. A magyar nyelven először olvasható dokumentumot Nagypál Szabolcs fordításában adjuk közre.

A reformátori „theologoumenák” puszta ismétlése azzal a veszéllyel fenyeget, hogy általa éppen a reformáció célját tévesztjük el. Másrészt viszont a reformátorok alapgondolatainak újrafogalmazása kétségtelenül kockázatos vállalkozás – állapítja meg Ulrich H. J. Körtner bécsi rendszeres teológus. Protestáns teológia a 21. században című kötetének bemutatása során számos időszerű kérdésre adott választ és továbbgondolásra érdemes megállapítást találhatunk.

Az igehirdetési előkészítők böjt első vasárnapjától az ötödik vasárnapig segítik az igehirdető munkáját.

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Pángyánszky Ágnes: Mi az igazság?………………41

TANULMÁNYOK

Halasi András: Úrvacsora gyermekekkel………………42
Megfontolások a vallásközi házasságról. Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa közös tanulmánya (Ford. Nagypál Szabolcs)………………50

FIGYELŐ

Könyvismertetés
Orosz Gábor Viktor: A reformátori örökség gondozása kockázatos feladat………………58

Krisztusban mindnyájan életre kelnek
Keveházi László: Emlékezés Völgyes Pál evangélikus lelkész szolgálatára (1930–2015)………………61
Szarka István: Elhívott és átadott élet. Igehirdetés Völgyes Pál temetésén (Jn 12,24–26)………………63

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Adámi Mária: Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) (Zsid 4,14–16)………………66
Baloghné Vincze Katalin: Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) (1Thessz 4,1–8)………………69
Cairns-Lengyel Henriett: Böjt 3. vasárnapja (Oculi) (Ef 5,1–9)………………72
Erdélyi Csaba: Böjt 4. vasárnapja (Laetare) (Gal 4,21–31)………………75
Wagner Szilárd: Böjt 5. vasárnapja (Judica) (Zsid 9,11–15)………………78

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail