Lelkipásztor 2016/3.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Ifj. Cserháti Sándor „Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak?” Jézus halála mint szükségszerűség című tanulmányában rámutat arra, hogy Jézus szavai, tettei, sorsa emberségünk olyan rétegeit mozgatják meg, sőt provokálják, amelyek azóta is lényegében változatlanok maradtak, ebből következően a Jézus-dráma a mi drámánk is, amelyet létünket meghatározó döntési helyzetekben élhetünk át.

A kérdés hozzánk szól: „megfeszíted, vagy elengeded”? A választás nem is olyan egyszerű, legfőképp akkor, ha az isteni üdvterv összefüggésében vizsgáljuk.

Emlékezet és Isten – Reflexiók az egyháztörténeti emlékezetkutatásról című írásában Tim Lorentzen számos olyan tanulságot von le és olyan következtetésekre jut, amelyek hazai emlékezéskultúránk jobb és teljesebb megértését szolgálhatják. A tanulmány tanulságot hordoz az 500 éves évforduló számára is.

Gerlai Pál és Gerlai-Nagy Helga Brand mi magunk vagyunk legkülönb pillanatainkban című műkritikája a lelkészcsaládok elé tartott sajátos ibseni tükröt villantja fel és szűri át visszfényét a szerzők személyes
tapasztalatain. A műben a hivatás és a család törékeny egyensúlyára tekintettel merül fel a kérdés: lehetséges-e, hogy valaki egyszerre legyen szerető családapa és férj, ugyanakkor a közösség elvárásainak és a lelkészi hivatás erkölcsi normáinak is megfeleljen?

Az igehirdetési előkészítők böjt hatodik vasárnapjától a húsvét utáni második vasárnapig segítik az igehirdető munkáját.

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Laborczi Géza: Jézus szeretetében maradni………………81

TANULMÁNYOK

Ifj. Cserháti Sándor: „Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak?” Jézus halála mint szükségszerűség………………82
Tim Lorentzen: Emlékezet és Isten. Reflexiók az egyháztörténeti emlékezetkutatásról………………85

FIGYELŐ

Könyvbemutató
Reuss András: Konfliktus és kommunió………………92
Kránitz Mihály: Krisztust nem lehet megosztani………………93

Műkritika
Gerlai Pál – Gerlai-Nagy Helga: Brand mi magunk vagyunk legkülönb pillanatainkban. Műkritika Ibsen Brand című drámájának a Nemzeti Színházban bemutatott előadásáról………………95

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Tubán József: Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) (Mt 21,1–9)………………99
Zsugyel-Klenovics Katalin: Nagycsütörtök (Jn 13,1–15)………………102
Weltler Gábor: Nagypéntek (Jn 19,16–30)………………104
Szarka István: Nagyszombat (Mt 27,57–66)………………107
Szemerei János: Húsvét ünnepe (1Sám 2,1–10)………………110
Orosz Gábor Viktor: Húsvét 2. napja (2Móz 15,1–11)………………113
Simon Réka: Húsvét után 1. vasárnap (Quasi modo geniti) (Ézs 40,25–31)………………116
Sefcsik Zoltán: Húsvét után 2. vasárnap (Misericordia Domini) (1Pt 2,20b–25)………………118

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail