Lelkipásztor 2016/5.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Az egyes lelkészi szolgálati élethelyzetek között hatalmasak ma az eltérések, és nem látszik fejlődés a kiegyenlítődés irányában – állapítja meg tanulmányában Szabó Lajos professzor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora. Sokkal inkább a távolodás látszik a jövő útjának.

A lelkészek szolgálati és élethelyzetének minősége közötti kiegyenlítődésnek nincsenek biztató jelei ma. A kritikus gondolatokat bátor kérdésfeltevések és tényleges válaszok követik: Hogyan lesz lehetséges a közeli jövőben ösztönző életpályaképet megrajzolni az egyházban? A pályakezdőnek lesz-e fejlődési távlata?

A második dolgozatban Pángyánszky Ágnes a felnőttkatekézis megújításának lehetőségeit tárgyalja. Rámutat arra a lehetőségre, hogy miként a hitoktatás és a pedagógia együttműködése komoly összekapcsolódást eredményezett a valláspedagógiában, úgy a felnőttkatekézis és az andragógia találkozása is a valláspedagógia mintájára „vallásandragógiává” válhat.

Fazakas Sándor Az egységkeresés feszültségében című recenziójában méltatja Reuss András szerkesztésében 2015-ben megjelent Egyességi iratot. A szerző rámutat: a magyar cím választása eminens módon hivatott kifejezni ezt a törekvést: a magyar nyelvben használatosabb és a latin concordia fordításaként napjainkban elfogadott egyezség helyett az egyesség kapcsán többről van szó, mint pusztán megállapodásról, megegyezésről. A keresztény hit megélése s ennek gyakorlati-egyházi következményei szempontjából a hitbeli egyetértés s az ennek alapján formálódó egység kardinális kérdés volt és maradt is mind a mai napig.

Az igehirdetési előkészítők pünkösd vasárnapjától Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnapig segítik az igehirdető munkáját.

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Johann Gyula: Ünnepek útján járva………………161

TANULMÁNYOK

Szabó Lajos: A lelkészi életpálya jövőképe. Kérdések és jellemzők a mai lelkészi életpályán egyházunkban………………162
Pángyánszky Ágnes: Elhívás a tanítványi létre. Gondolatok a felnőttkatekézis megújulásának lehetőségeiről………………166

FIGYELŐ

Hartmut Kress: Bűn………………173

Könyvrecenzió
Fazakas Sándor: Az egységkeresés feszültségében. Az Egyességi irat egykor és ma………………175
Vladika Zsófia: A kiengesztelődés és a szolidaritás útján………………178

Krisztusban mindnyájan életre kelnek
Keveházi László: Emlékezés Bohus Imre evangélikus lelkész szolgálatára (1924–2016)………………179
Cserhátiné Szabó Izabella: Igehirdetés Bohus Imre temetésén (Zsolt 23,1–6)………………180

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Fabiny Tamás: Pünkösd ünnepe (Jn 14,23–31)………………182
Cselovszky Ferenc (ifj.): Pünkösd 2. napja (Jn 3,16–21)………………185
Deák László: Szentháromság ünnepe (Jn 3,1–11)………………188
Gerlai Pál: Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap (5Móz 6,4–9)………………190
Seben Glória: Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap (Ézs 55,1–5)………………193
Horváth-Hegyi Áron: Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap (Ez 18,20–32)………………196

Igehirdetés
Hegedűs Attila: Régen minden jobb volt? (Zsid 13,8)………………199

 

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail