Lelkipásztor 2016/6.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A júniusi lapszám súlypontja a diakónia és az evangélikus spiritualitás. Beryl Hugen a szociális munka spiritualitásáról szóló tanulmányában az elhívás modelljének bemutatása során elénk tárja a vallásos
indíttatásból dolgozó szociális munkások nézőpontjait, melyekkel hozzájárulhatnak a spiritualitás és szociális munka integrációjáról szóló jelenkori szakmai vitákhoz.

A demencia személyközpontú gondozásának szükségességéről ír Juhász Eszter. A megközelítés lényege, hogy a veszteségek helyett az egyén kerül a figyelem középpontjába. A személyközpontú gondozásban hangsúlyt kap a demens személy individualitásának, értékeinek tisztelete és a gondozás során megjelenő partnerség.

Joób Máté egyebek mellett a következő kérdésekre keresi a választ tanulmányában: Melyek az evangélikus spiritualitás főbb jellemzői? Lehet-e egyáltalán evangélikus spiritualitásról beszélni?

Az idén elhunyt Helmut Koester, az elmúlt fél évszázad Újszövetség-kutatásának egyik meghatározó alakja életútjára tekint vissza munkájában Ittzés Gábor. Koester gondolkodása a vallástörténeti iskola szellemi közegében formálódott, és Bultmann-tanítványként vizsgálódásai formakritikai alapokon nyugszanak. Ez az örökség egész életútján elkísérte.

Az igehirdetési előkészítők Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnaptól a 8. vasárnapig segítik az igehirdető munkáját.

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Szabó János: Re:generáció………………201

TANULMÁNYOK

Beryl Hugen: Az elhívás. A szociális munka gyakorlatának spirituális modellje………………202
Juhász Eszter: A demencia személyközpontú gondozásának szükségessége. Erkölcsi megfontolások és a teljesítménycentrikus társadalom kihívásai………………209

FIGYELŐ

Ittzés Gábor: Helmut Koester (1926–2016). Egy korszakos hatású tudós életútja………………217
Joób Máté: „A tanítványok megkérdezték őt…” Az evangélikus spiritualitásról – kérdések felől megközelítve………………221

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Arató Eszter Dóra: Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap (Róm 8,18–23)………………227
Aradi György: Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap (1Pt 3,8–15[16–17])………………229
Liszka Viktor: Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap (Róm 6,3–11)………………232
Solymár Péter Tamás: Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap (Róm 6,19–23)………………235
Gulácsiné Fabulya Hilda: Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap (Róm 8,12–17)………………238

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail