Lelkipásztor 2016/7.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Luther számára a Szentírás és azon belül az evangélium nem könyv volt, hanem „élő hang” – hangsúlyozza Fabiny Tibor Az igehirdető Luther című írásában. A hirdetett igében, a viva vox evangeliiben, rejlő „több élet” kettős szerepbe állítja az ige hirdetőjét: ő a meghalló és a továbbadó. Mert a lélek betűvé lett, de ez a betű azt igényli, hogy ismét lélekké váljon!

Reuss András a következő, talán sokakat meglepő gondolattal kezdi Luther cselekedetértelmezéséről szóló munkáját: „A félrevezető információ Lutherről, hogy a cselekedetek miatt bírálja Jakab levelét, a világ távoli szögleteibe is eljutott.” Aki Luthert magát olvassa, azt meglepheti, hogy a reformátor mennyire egyértelmű, amikor a Krisztusban való új élet valóságáról van szó. Még olyan állításokat is találunk nála, amelyek a jócselekedetet az igazi hit igazolásának tekintik: „…a jócselekedet igazoló jegy is – mint a levélre ütött pecsét –, mely bizonyossá tesz, hogy a hitem igazi.”

Nagypál Szabolcs írása izgalmas betekintést nyújt a muszlim–keresztény párbeszéd módszertanába és lehetőségeibe. A júliusi lapszám másik érdekessége Christoph Frei áldásról szóló igehirdetése,
amelyet Joób Olivér fordításában adunk közre.

Az igehirdetési előkészítők Szentháromság ünnepe után 9. vasárnaptól a 13. vasárnapig segítik az igehirdető készülését.

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Gáncs Tamás: A felkelő nap háza………………241

TANULMÁNYOK

Fabiny Tibor: A igehirdető Luther………………242
Reuss András: Luther a cselekedetekről………………249

FIGYELŐ

Könyvajánló
Kovács László: Komplex tanítás egyszerű formában………………258

KITEKINTÉS

Nagypál Szabolcs: A muszlim–keresztény vallásközi párbeszéd lehetőségei………………260

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Kovács Viktor: Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap (1Kor 10,1–13)………………264
Ördög Endre: Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap (1Kor 12,1–11)………………267
Pethő Attila: Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap (Lk 18,9–14)………………269
Sághy Balázs: Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap (Mk 7,31–37)………………272
Péter Attila: Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap (Lk 10,23–37)………………275

Igehirdetés
Christoph Frei: „Mondjatok áldást!” Tematikus igehirdetés az áldásról………………278

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Méret: 140×209 mm

Nyomtatás E-mail