Lelkipásztor 2016/10.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat

40 oldal / 202×285 / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A reformáció hónapjában megjelenő lapszámunkban Gottfried Adam professzor a hit jelenben való kommunikációja kapcsán megfogalmazza, hogy ma láthatóan minden attól függ, hogy ki mit teljesít.

„Ezen mérnek meg irgalmatlanul bennünket. Ez előtt az ítélőszék előtt kell nap mint nap felelősséget vállalnunk és igazolnunk magunkat. Így jutunk vég nélküli teljesítménykényszerbe.” Már nem Isten előtt kell igazolnunk magunkat, hanem embertársaink előtt. Ebben rögtön megmutatkozik egy másik dolog is: visszaigazolás és elismerés nélkül mi, emberek nem tudunk élni. Minden bizonnyal úgy van, hogy nekünk embereknek szükségünk van az elismerésre és az elfogadásra. Ha ezt nem Istentől kapjuk meg, akkor magunknak kell megteremtenünk: vég nélküli teljesítményekkel. Majd Paul Tillich gondolatát idézve megállapítja: Isten arra szólít fel minket, hogy fogadjuk el az ő elfogadását!

Szeretettel ajánlom az olvasók figyelmébe Verebics Ilka tanulmányát, amely a szentháromsági kommunikációs modellt alapul véve értekezik a kommunikációs folyamatok megértéséről, valamint azok teológiai jelentőségéről. Közöljük Theodor Dieter karaizmatikus mozgalomról szóló tanulmányának második részét. Béres Tamás munkájában Paul Tillich teológiájának aktuális jelentőségéről szól, különös tekintettel az ember teremtettségére és ökológiai felelősségére.

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Kendeh K. Péter: Végül nem marad másunk………………361

TANULMÁNYOK

Béres Tamás: Paul Tillich és az „ökoteológia”………………362
Gottfried Adam: „Az igaz ember hitből él”. Luther kegyelmes Istenre vonatkozó kérdése és a reformátori üzenet középpontja – mai szóval………………364
Verebics Ilka: A Szentháromság kommunikációja………………371

FIGYELŐ

Előadások

Theodor Dieter: Kihívás az evangélikus egyházaknak: a karizmatikus mozgalom. II. Az evangélikus teológia elemei mint válasz a karizmatikus mozgalom kihívására………………378
Rainer Stahl: A Biblia szavahihetősége………………383

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Krámer György: Szentháromság ünnepe után 22. vasárnap (Mt 18,21–35)………………387
Bencze András: Szentháromság ünnepe után 23. (biblia-) vasárnap (ApCsel 8,26–40)………………389
Szentpétery Péter: Reformáció ünnepe (Róm 10,3–11)………………392
Smidéliusz András: Szentháromság ünnepe után utolsó előttit megelőző (ítélet) vasárnap (Jób 14,1–17)………………395
Vladika Zsófia: Szentháromság ünnepe után utolsó előtti (reménység) vasárnap (Jer 8,4–7)………………398

 

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail