Lelkipásztor 2016/11.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat
Szerkesztette: Orosz Gábor Viktor

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Az evangélikus lelkészi szolgálat rendjéről szól Lothar Vogel egyháztörténész-professzor előadása. A tanulmány részletesen tárgyalja a lelkészi szolgálat teológiáját és rendjét a wittenbergi, a zürichi és a genfi reformáció szemszögéből.

Luther Márton gondolatait felidézve pedig hangsúlyozza: az ordinált prédikátori hivatal a keresztény gyülekezeti élet elengedhetetlen része, éspedig azért, mert ez biztosította Isten igéjének jelenvalóságát.

Helyenként megrendítő, de a teológiai tisztánlátást mindenképpen elősegítő dolgozat Négyesi Zsolt orvos, evangélikus teológus munkája, amelyben a gyermekek életvégi döntéseivel kapcsolatos kérdéseket tematizálja.

Alapos tanulmányozásra ajánlom Köbel Szilvia Menekülés és szabadulás mint kollektív cselekvés című írását. A szerző elsősorban jogi aspektusból értelmezi és illusztrálja a menekülés és a szabadulás témakörét.

 

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Szabó B. András: Mi a lényeg?………………401

TANULMÁNYOK

Lothar Vogel: Az evangélikus lelkészi szolgálat teológiája és rendje a reformáció korában………………402
Négyesi Zsolt: A gyermekek életvégi kérdéseinek néhány keresztény etikai vonatkozása………………408
Köbel Szilvia: Menekülés és szabadulás mint kollektív cselekvés. Jogon innen, jogon túl………………416

FIGYELŐ

Előadás

Reuss András: A szembenállástól a közösség felé. Evangélikus-római katolikus közös megemlékezés a reformációról 2017-ben………………422

Krisztusban mindnyájan életre kelnek

Szabó András: Igehirdetés Schultz Jenő (1917–2016) evangélikus lelkész temetésén (Róm 8,38–39)………………425

FÓRUM

Missura Tibor: Fiú vagy szolga? Hogyan fordítsuk négy kérdéses igehelyen a pais szót?………………425

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Beke Mátyás: Szentháromság ünnepe után utolsó (örök élet) vasárnap (Ézs 65,17–25)………………428
Szabó Lajos: Advent 1. vasárnapja (Róm 13,11–14)………………431
Makoviczky Gyula: Advent 2. vasárnapja (Róm 15,4–13)………………434
Molnár Lilla: Advent 3. vasárnapja (1Kor 4,1–5)………………437

 

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail