Lelkipásztor 2016/12.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat
Szerkesztette: Orosz Gábor Viktor

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Megfestett megigazulás című tanulmányában Gottfried Adam felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy A törvény és a kegyelem című festményével Lucas Cranach új képtípust teremtett. A kép rendkívül népszerű volt a reformáció első századában, és ma is arra ösztönözhet, hogy elgondolkodjunk az evangélium üzenetén. A szerző inspiráló gondolatai különös jelentőséggel bírnak a karácsonyi ünnepkörben.

A Nyugat-Európában már elterjedt és széles körben alkalmazott „Hold Me Tight”, magyarul „Tarts szorosan” programot mutatja be Koren Réka dolgozata. A lelkészek házasságáról, életpályájáról és válásáról folytatott diszkusszió sodrában üdítő belátásokra vezeti el az olvasót ez a tanulmány.

A dunaújvárosi templom 20. évfordulója kapcsán született írásában Stermeczki András megállapítja: a térelrendezés mesteri mintája az, ha Isten házában egymással békességre lelnek kortársaink, akik egyre nehezebben alkalmazkodnak egymáshoz.

Evangélium, összetartozás és otthonosság – ezek a szavak adják a decemberi lapszám hangsúlyait. Az igehirdetési előkészítők advent 4. vasárnapjától vízkereszt ünnepe után első vasárnapig segítik az igehirdetés készülését.

 

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Németh Zoltán: Vadosfai advent………………441

TANULMÁNYOK

Gottfried Adam: Megfestett megigazulás. Lucas Cranach A törvény és a kegyelem című képe és Wenzel Aichler variánsa………………442
Koren Réka: Tarthatjuk egymást szorosan? Az érzelem fókuszú párterápia és a „Tarts szorosan” program………………447

FIGYELŐ

Évforduló

Stermeczky András: Erős várunk az Isten. Az evangélikus templomépítészet Nagy Tamás dunaújvárosi interpretációjában………………452

Krisztusban mindnyájan életre kelnek

Keveházi László: „Taníts engem…” Búcsú dr. Muntag Andorné Bartucz Judittól (1932–2016)………………455
Szirmai Zoltán: Igehirdetés Muntag Andorné Bartucz Judit temetésén (Mk 10,14.16)………………456

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Pápai Attila: Advent 4. vasárnapja (Fil 4,4–7)………………457
Szabóné Mátrai Marianna: Karácsonyeste (Zsid 1,1–6)………………460
Lacknerné Puskás Sára: Karácsony ünnepe (Mik 5,1–4a)………………463
Blázy Árpád: Karácsony 2. napja (Ézs 11,1–9)………………466
Pethő-Udvardi Andrea: Óév este (Ézs 30,8–17)………………469
Dobó Dániel: Újév (1Móz 17,1–8)………………472
Koch Szilvia: Vízkereszt ünnepe (1Mt 2,1–12)………………474
Szlaukó Orsolya: Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap (Lk 2,41–52)………………477

 

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail