Lelkipásztor 2017/1.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat
Szerkesztette: Orosz Gábor Viktor

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A Lelkipásztor 2017-es első lapszáma több külső és belső változást mutat. A lap borítóján ezentúl feltüntetjük a Tanulmányok és a Figyelő rovat nagyobb szabású írásainak szerzőit munkájuk címével együtt.

A rovatfejlécek is megújultak, az eddig használt jelképeket modernebb, látványosabb, ikonszerű szimbólumok váltották fel.

A reformáció 500. évfordulójának tiszteletére egy új alrovat is született Szókapcsolatok címmel, amelyben hónapról hónapra a reformáció teológiai felismeréseit bemutató írások jelennek meg. Az igehirdetési előkészítőket pedig egységes felépítéssel, az igehirdetésre való készülést még inkább segítő tartalmi hangsúlyokkal és önálló címmel ellátva igyekszünk közölni.

 

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Percze Sándor: Égi cövek………………1

TANULMÁNYOK

Kovács Krisztián: Menekülés a szabadság elől. A Magyarországi Református Egyház és teológiai útkeresése a rendszerváltást követően………………2

Szókapcsolatok

Fabiny Tibor: A reformáció mint nyelvi esemény – vagy inkább forradalom?………………6

FIGYELŐ

Előadások

Kókai Nagy Viktor: A szabadság fogalma Pálnál………………9
Gémes István: Kit illet a menekültstátusz?………………14
Zászkaliczky Pál (id.): Reményik Sándor a küldetés, a hit és a szolgálat útján………………19

Krisztusban mindnyájan életre kelnek

D. Szebik Imre: Emlékezés Kőszeghy Tamás evangélikus lelkész szolgálatára (1933–2016)………………24
D. Szebik Imre: Igehirdetés Kőszeghy Tamás evangélikus lelkész temetésén (Jn 11,25)………………25

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Arató Lóránd: Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap (Jn 2,1–11)………………27
Benkóczy Péter: Vízkereszt ünnepe után 3. vasárnap (Mt 8,1–13)………………30
Bozorády András: Vízkereszt ünnepe után 4. vasárnap (Mt 8,23–27)………………34
Szabó Ferenc: Vízkereszt ünnepe után utolsó vasárnap (Mt 17,1–9)………………36
Schermann Gábor: Hetvened vasárnap (1Kor 9,24–27)………………38

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail