Lelkipásztor 2017/2.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat
Szerkesztette: Orosz Gábor Viktor

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

„Az ima legyen bensőséges, és hozzon létre kölcsönös kapcsolatot Isten és az emberek között” – írja Chiropafadzo Moyo tanulmányában, amely a Megváltás – nem eladó (Salvation – Not For Sale) című kötetben jelent meg, amelyet a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Lutheránus Világszövetség adott ki.

A Halálból élet című tanulmányban a szerző a szervátültetés erkölcsi és teológiai szempontjairól értekezik. Mindannyian érintettek vagyunk e témában, hiszen Magyarországon a feltételezett beleegyezés elve
alapján bárkiből donor válhat az agyhalált követően – hangsúlyozza Ferenczi Ágnes.

Béres Ildikó vidám témát választott, Isten humoráról írt a Szentírásban. Munkáját így summáza: „Szeretni kell, nevetni kell – magunkat is, magunkon is!”

A Szókapcsolatok rovatban ezúttal a hit és a szeretet kapcsolatát vizsgálja ifj. Hafenscher Károly a lutheri teológia fényében. Az ő írását a katolikus missziológus Steven Bevans tanulmánya követi, aki részletesen értékeli és összefüggéseiben mutatja be az Egyházak Világtanácsa Együtt az élet felé című dokumentumát. Szentpétery Péter pedig az evangélikusság és az ökumené kapcsolatát, helyzetét mutatja be. A téma rendkívül aktuális a reformáció kerek évfordulójának
évében, mivel az evangélikusok kezdettől fogva az egyház egységének megőrzéséért és helyreállításáért munkálkodtak.

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Lackner Pál: Hamvadó gyertyafény………………41

TANULMÁNYOK

Chiropafadzo Moyo: Legyen meg a te akaratod!………………42
Ferenczi Ágnes: Halálból élet. Az utolsó dolog, amit felebarátodért tehetsz………………45
Béres Ildikó: A komikum kánonja………………52

Szókapcsolatok

Hafenscher Károly (ifj.): Hit és szeretet. Egymástól függetlenül? Együtt? Egymás mellett? Egymással szemben?………………57

KITEKINTÉS

Steven Bevans SVD: Élet, öröm és szeretet: missziói dokumentumok párbeszéde. Az Együtt az élet felé, az Evangelii Gaudium és a Fokvárosi állásfoglalás………………60
Szentpétery Péter: Evangélikusság és ökumené………………65

FIGYELŐ

Könyvajánló

Szabóné Mátrai Marianna: Botladozások a „kötényes Isten” nyomában………………69

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Lászlóné Agod Anett: Hatvanad vasárnap (2Kor 12,1–10)………………71
Szabó András: Ötvened vasárnap (1Kor 12,31–13,13)………………73
Balogné Vincze Katalin: Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) (Mt 4,1–11)………………76
Tamásy Tamás: Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) (Mt 15,21–28)………………78

 

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail