Lelkipásztor 2017/4.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat
Szerkesztette: Orosz Gábor Viktor

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Ha Krisztusra tudunk mutatni, akkor ezáltal Istenre mint kegyelmes mennyei Atyára mutatunk. Ha úgy tetszik, akkor ez egyfajta egymásra mutogatás. Az Úr rámutat a Szolgára. A mai szolgák pedig rámutatnak a Szolgára és ezáltal az Úrra – állapítja meg Ézs 42,1–9 szakaszát elemző tanulmányában Bándy György pozsonyi ószövetséges professzor, majd hozzáfűzi: „Adja Isten, hogy csak ilyen egymásra mutogatás legyen úgy a Magyarországi, mint a Szlovákiai Evangélikus Egyházban.

A bűn és a pénz összefüggéséről értekezik Szabó B. András a böjti időszak végén. A szerző hangsúlyozza: a bűn egyik jól ismert klasszikus kifejezése, a hamartia mértéktévesztésre mutat. Az elég a mértékvesztettségben egyre kevésbé látható, érezhető és kommunikálható. Továbbgondolva a szerző inspiráló állításait tudatosulhat bennünk, hogy a böjt nem csupán az elég átélésének élményével ajándékozhat meg bennünket, hanem annak belátásával is, hogy Krisztus jelenléte életünk és szolgálatunk teljességének forrása. Szlaukó Orsolya írásában az élet értelmére adható válaszokat kutatja, amelyek tulajdonképpen előttünk vannak egy mozaikképhez hasonlóan, de csak akkor látjuk meg az apró kockák által ábrázolt „választ”, ha megfelelő távolságból és perspektívából tekintünk rá. Életünk feladata, de egyben ajándéka is  a megfelelő „álláspont” megtalálása, amit az evangélium tár fel számunkra. A Szókapcsolatok rovatban ezúttal Gáncs Péter püspök fejti ki gondolatait Luther kettős kormányzásról szóló megállapításai kapcsán.

 

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Orosz Gábor Viktor: Honnan? Hová?………………121

TANULMÁNYOK

Bándy György: A Szolgáról a mai szolgáknak. Ézs 42,1–9 elemzése………………122
Szabó B. András: A bűn és a pénz összefüggéséről böjtben………………129
Szlaukó Orsolya: Mi az élet értelme? Személyes felszólítás és kihívás………………132

Szókapcsolatok

Gáncs Péter: Karddal vagy evangéliummal… Luther a kettős kormányzásról………………136

FIGYELŐ

Előadás

Szécsi József: Három templom van minálunk… ………………140

Könyvajánló

Szabó Lajos: Az egyetlen – gazdag árnyalatokkal………………143

Krisztusban mindnyájan életre kelnek

Keveházi László: Istennek „szolgálólánya”. Emlékezés Nagy Ilona (1930–2017) evangélikus lelkész szolgálatára………………144

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Hajduch-Szmola Patrik: Nagyszombat (Ez 37,1–14)………………147
Kárnyáczki Eszter: Húsvét ünnepe (1Kor 5,6–8)………………149
Szőllősi István Sándor: Húsvét 2. napja (ApCsel 10,34–43)………………151
Juhász Dénes: Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti) (1Jn 5,4–10)………………154
Németh Mihály: Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) (Jn 10,11–16)………………156
Zachorecz Pál: Húsvét ünnepe után 3. vasárnap (Jubilate) (Jn 16,16–23a)………………158

 

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail