Lelkipásztor 2017/6.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat
Szerkesztette: Orosz Gábor Viktor
Kiadási év: 2017

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Máté evangéliuma nyilvánvalóvá teszi a judaizmustól való elválaszthatatlanságunkat, és lehetőséget ad a dolgok újragondolására – állapítja meg tanulmányában Esther Menn, a Chicagói Lutheránus Teológiai Egyetem (LSTC) tanára.

Az internet előnyeiről és hátrányairól értekezik Andok Mónika tanulmányában, aki megállapítja: a 21. század digitális médiakörnyezetében érdemes tehát arra fordítani a figyelmünket, hogy a fi atalok digitális mindennapjaiban miként lehet megjeleníteni a spiritualitást, a vallást és az egyházat, miként lehet bevonni az egyház kommunikációs és médiamunkájába a fiatalok digitális jártasságát.

Az exodus „nomád” teológiájával ismerteti meg az olvasót Varga Gyöngyi legfrissebb kutatásai alapján. Megállapítja: a kivonulás emléknyoma szimbolikus és metaforikus. Ebből a képi világból – pontosabban a szabadulás képeiből – teremtődik meg a textus a „fantázia” révén, és e köré a textus köré szerveződik a közösség, amely retorikájában a „maradandó csodálkozás” liturgikus nyelvét használja.

A Szókapcsolatok rovatban Béres Tamás A problémagyártásról című elgondolkodtató írását olvashatjuk. Szécsi József pedig a tolerancia fogalmának tisztázására törekszik humorral keretezett munkájában.

 

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

László Virgil: Nincs olyan sötétség, amelyben Isten ne lenne velünk………………201

TANULMÁNYOK

Esther Menn: A megbékélés hirdetése. A törvény és evangélium kettősségétől az igazság és kegyelem kettősségéig Máté evangéliumában………………202
Andok Mónika: Digitális kontextus. Az internet előnyei és hátrányai a fiatalok számára………………207
Varga Gyöngyi: Izrael az úton. Az exodus mint „nomád” teológia………………211

Szókapcsolatok

Béres Tamás: A problémagyártásról………………217

KITEKINTÉS

Előadás

Szécsi József: Tolerancia?………………220

FIGYELŐ

Filmajánló

Koczor György: Az élet nem mindig igazságos, Lizácska!………………223

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Koczor Tamás: Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap (1Jn 4,16b–21)………………226
Csadó Balázs: Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap (1Jn 3,13–18)………………228
Rostáné Piri Magda: Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap (1Pt 5,6–11)………………231
Szebik Imre: Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap (Lk 6,36–42)………………234

Igehirdetés

Fabiny Tamás: Igehirdetés a németek kitelepítésének 70. évfordulóján (Zsolt 37,5)………………237
Mesterházy Balázs: Igehirdetés munkaévkezdő lelkészkonferencián (Ézs 55,8)………………238

 

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Formátum: A/4
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail