Lelkipásztor 2017/8–9.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat
Szerkesztette: Orosz Gábor Viktor
Kiadási év: 2017

80 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Paavo Kettunen előadása díszdoktorrá avatásának alkalmából hangzott el az EHE-n. A szerző hangsúlyozza: a szégyenérzetre adandó releváns válasz mind teológiai, mind pszichológiai szempontból nem a megbocsátás, hanem a kegyelem. Ez jelentheti a szégyenből való gyógyulás alapját, mert arra van szükségünk, hogy elfogadjanak attól függetlenül, hogy mi magunk elfogadásra érdemesnek érezzük-e magunkat.

Rüdiger Lux ószövetséges professzor előadása a dr. Jutta Hausmann EHE-tanszékvezető nyugdíjba vonulása alkalmából rendezett ünnepségen hangzott el. Dolgozatában a következő belátásra jut: az a biblikus teológia, amely magát az emberi élet valósága elé állítja, továbbra is az előtt a feladat előtt áll, hogy a tragikumot érzékenyen észlelje a biblikus hagyományban.

Szeretettel ajánlom olvasóink figyelmébe Pőcze István a szenvedés és a lelkigondozás kapcsolatát vizsgáló munkáját, valamint Szakács Tamás John Polkinghorne bottom-up kritikai realizmusát bemutató írását. Seppo Häkkinen tanulmánya az elköteleződés jelentőségét az egyház és a hit vonatkozásában értékeli. Közöljük Verebics Ilka dolgozatának első részét, amely átfogó képet nyújt a hazai teológiai antropológia eredményeiről.

A Lelkészi Munkaközösségek előadóit nyolc előkészítő segíti felkészülésükben.

 

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Réz-Nagy Zoltán: Az élet szép túláradása………………281

TANULMÁNYOK

Paavo Kettunen: A szégyen és a kegyelem mint új teológiai paradigma………………282
Rüdiger Lux: Jefte leánya – egy héber Iphigeneia? Kísérlet az ószövetségi tragikum megragadására………………288
Pőcze István: A szenvedés keresztény értelmezése a lelkigondozás kontextusában………………292
Szakács Tamás: Természettudomány-teológiai arcképcsarnok II. John Charlton Polkinghorne bottom-up kritikai realizmusa………………296
Seppo Häkkinen: Az elköteleződés ideálja és a valóság………………299
Verebics Ilka: Útkeresők. Az antropológia megközelítési lehetőségei az újabb magyar teológiában (1. rész)………………305

Szókapcsolatok

Bácskai Károly: Betű és lélek………………311

FIGYELŐ

LMK-témák

Lovas András: A gyülekezetplántálás gyakorlati teológiai kérdései………………314
Reuss András: A Szembenállástól a közösségig című dokumentum megbeszélése………………315
László Virgil: Az újszövetségi teológia legújabb kutatási eredményei………………317
Szabóné Mátrai Marianna: Formai és tartalmi kritériumok az igehirdetésben………………318
Garádi Péter: Laikusok és presbiterek szolgálata a gyülekezetben………………320
Joób Máté – Kendeh K. Péter: A lelkészi életpályamodellről………………322
Fabiny Tamás: 500+: élet a jubileum után………………323
Laborczi Géza: Parókusi jog – lelkészi kollegialitás………………324
Csepregi Zoltán: Luther és a török………………326
Pongrácz Máté: A gyülekezeti ifjúsági munka és a Szélrózsa kapcsolata………………327

Könyvrészlet

Dietrich Bonhoeffer: Mit tegyen a teológiai hallgató ma? (1933)………………329

Könyvrecenzió

Birkás-Sztrókay Edit: Válaszok a szekularizmusra………………330
Horváth Erzsébet: Bűnbánat nélkül nincs újrakezdés………………333

Krisztusban mindnyájan életre kelnek

Szeverényi János: A szószéken elmúltak fájdalmai. Hálaadás Széll Bulcsú evangélikus lelkészért (1949–2017)………………335
Szemerei János: Igehirdetés Halasi András József búcsúztatásán (1989–2017)………………336

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Kendeh K. Péter: Szentháromság ünnepe után 10. (Jeruzsálem) vasárnap (Lk 19,41–48)………………338
Pápai-Tóth Orsolya: Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap (2Sám 12,1–15a)………………341
Nagyné Szeker Éva: Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap (Ézs 29,17–24)………………343
Kalincsák Balázs: Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap (1Móz 4,1–16)………………346
Kovács Áron: Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap (1Móz 28,10–22)………………349
Ribárszki Ákos: Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap (1Móz 2,4b–15)………………351
Korányi András: Szentháromság ünnepe után 16. (hálaadó) vasárnap (JSir 3,22–33)………………354
Németh Szabolcs: Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap (Ézs 49,1–6)………………356

Igehirdetés

Jutta Hausmann: Megtiszteltetés és felelősség (Lk 10,16)………………359

 

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 80 oldal
Formátum: A/4
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail