Lelkipásztor 2018/1.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat
Szerkesztette: Orosz Gábor Viktor
Kiadási év: 2017

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A 2018-as lapszámaink borítóján látható grafika egy pitypangra emlékeztet, amelynek magjait a szél szórja szerteszét. Az eredetileg az Európai Protestáns Egyházak berni nagygyűlésére készült logó kifejezi a találkozónak azt a szándékát, hogy az ott megfogalmazott gondolatok és impulzusok a Szentlélek munkája által terjedjenek a tagegyházakban és az európai társadalomban.

A kép egyúttal egy rozettára is emlékeztet, egy kerek templomablakra, amely a templom látogatóját a teljesség feletti meditációra hívja, másrészt az isteni világosság világban való megjelenését is szimbolizálja. A képen a vízszintes és a függőleges vonalak hangsúlyosak, hogy a kereszt jele láthatóvá váljon. A három szó pedig az evangéliumi szabadságra, a közösség iránti
elkötelezettségre és az odaadó, aktív szolgálatra utal.

Szeretettel ajánlom az olvasók figyelmébe a Természettudomány-teológiai arcképcsarnok című sorozatunk negyedik részét, amelyben Alister McGrath új ateizmussal szembeni gondolatait ismerhetjük meg. Az etikus gazdaság mai lehetőségeit mutatja be Laborczi Pál érdekfeszítő tanulmánya. 501. címmel új rovat is indul, amelyben azokat a tanulmányokat, előadásokat szeretnénk közölni, amelyek a reformátori örökség aktuális és előremutató megszólaltatására tesznek kísérletet. Az évfordulók kapcsán az ötven éve megjelent Magyar ökumenikus nyilatkozatra hívja fel figyelmünket Gémes István dolgozata.


TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Seben Glória: A nyugalom napja………………1

TANULMÁNYOK

Szakács Tamás: Természettudomány-teológiai arcképcsarnok IV. Alister Edgar McGrath apológiája az új ateizmussal szemben………………2
Laborczi Pál: Pénz és erkölcs. Az etikus gazdaság alapjai ………………6

FIGYELŐ

501.

Szabóné Mátrai Marianna: „Soha el nem évül”. Előadás a reformációi záróünnepségen………………14

Évforduló

Gémes István: Ez is magyar egyháztörténet. 50 éves a Magyar ökumenikus nyilatkozat………………16

Beszámoló

Kalit Eszter: Megújulás, avagy a felekezetek közös átformálódása. 2. GETI-konferencia ………………19

Könyvajánló

Kodácsy Tamás: Melanchthon kardja………………20
Szemerei János: Szélesre tárt ajtó………………22

Könyvrecenzió

Kovács Krisztián: Inspirált inspiráció………………24

Krisztusban mindnyájan életre kelnek

Gémes István: „Pestifi ” hazament. Testvéri búcsú dr. Pósfay Györgytől (1921–2017)………………26

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Győri Gábor: Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap (Ef 6,1–4………………27
Zsarnai Krisztián: Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap (1Pt 4,1–6)………………29
Bence Imre: Vízkereszt ünnepe után utolsó vasárnap (1Pt 1,10–12)………………31
Szentpétery Péter: Hetvened vasárnap (Mk 7,5–16)………………34
Gáncs Tamás: Hatvanad vasárnap (Lk 13,31–35)………………36
László Lajos Gergely: Ötvened vasárnap (Esto mihi) (Jn 4,25–30)………………38

 

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Formátum: A/4
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail