Lelkipásztor 2018/3.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat
Szerkesztette: Orosz Gábor Viktor
Kiadási év: 2018

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Tanulmányában az egyházi apologetika fontosságáról értekezik Matthias Pöhlmann Münchenben élő evangélikus teológus, aki a Bajor Evangélikus Egyház szekta- és világnézeti kérdésekben illetékes megbízottja. Megállapítja, hogy a teológiának a kiélezett vallási-világnézeti pluralizmusban is naprakésznek kell lennie abban, hogy mi is a különösen és megkülönböztetetten keresztény nézet és meggyőződés. Az egyház ezért nem adhatja fel közéleti nyilvánosságát, hanem segítenie kell a vallási téren való eligazodásban.

A teológia és természettudomány kapcsolatát bemutató sorozatunkban ezúttal Thomas Forsyth Torrance munkásságával ismerkedhetünk meg. Kocsis Péter arra keresi a választ dolgozatában, hogy lehetséges-e a teológiai megértés és béke a kereszténység és az iszlám között? Az előző három munkához hasonlóan a dialóguskészség áll Stefan Rhein tanulmányának középpontjában. Philipp Melanchthon politikafelfogását vizsgálva megállapítja: a nagy tanító arra bátorít bennünket, hogy mai felekezeti és európai politikai problémáink megoldása közben ne veszítsük szem elől az egység célját.

 

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Románné Bolba Márta: Jézus ezt mondta: Elvégeztetett………………81

TANULMÁNYOK

Matthias Pöhlmann: Miért fontos az apologetika? Egyházi profilt a vallási-világnézeti pluralizmusban………………82
Szakács Tamás: Természettudomány-teológiai arcképcsarnok V. Thomas Forsyth Torrance és a Maxwell-egyenletek………………84
Kocsis Péter: Lehetséges-e a teológiai béke az iszlám és a kereszténység között?………………88
Stefan Rhein: „Párbeszédre születtünk”. Philipp Melanchthon politikafelfogása………………94

FIGYELŐ

Krisztusban mindnyájan életre kelnek

D. Szebik Imre: Emlékezés Sárkány Tibor evangélikus lelkész szolgálatára (1927–2018)………………102
D. Szebik Imre: Igehirdetés Sárkány Tibor nyugalmazott esperes koporsója felett (Zsolt 100,4b–5)………………103

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Szücs Eszter: Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) (Jel 1,4–6)………………105
Farkas Sándor: Nagycsütörtök (Jel 3,20–22)………………107
Ittzés János: Nagypéntek (Zsid 5,1–9)………………110
Johann Gyula: Nagyszombat (Jel 4,1–11)………………112
Ribár János: Húsvét ünnepe (Mt 28,1–8)………………114
Gregersen-Labossa György: Húsvét 2. napja (Mt 28,9–15)………………117

 

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Formátum: A/4
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail