• Luther I. DVD

  Luther I. DVD

  Megnézem

 • Kamarás István OJD: Amatitka

  Kamarás István OJD: Amatitka

  Megnézem

 • Luther Márton végrendelete

  Luther Márton végrendelete

  Megnézem

 • Luther válogatott művei 2.

  Luther válogatott művei 2.

  Megnézem

 • Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Megnézem

 • Luther Márton nyomában – matricás album

  Luther Márton nyomában – matricás album

  Megnézem

 • Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Megnézem

 • Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Megnézem

Lelkipásztor 2016/7.

40 oldal / 202×285 / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Luther számára a Szentírás és azon belül az evangélium nem könyv volt, hanem „élő hang” – hangsúlyozza Fabiny Tibor Az igehirdető Luther című írásában. A hirdetett igében, a viva vox evangeliiben, rejlő „több élet” kettős szerepbe állítja az ige hirdetőjét: ő a meghalló és a továbbadó. Mert a lélek betűvé lett, de ez a betű azt igényli, hogy ismét lélekké váljon!

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2016/4.

40 oldal / 202×285 / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Áprilisi lapszámunkban közöljük az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógiai Tanszékének 2015. november 19-én a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett konferenciáján elhangzott
előadások szerkesztett változatát.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2016/1.

40 oldal / 202×285 / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A valláspedagógia németországi helyzetével foglalkozik Kathrin Winkler tanulmánya. Meglátása szerint a vallásoktatás összeurópai kihívás, mivel a vallás egyre nagyobb szerephez jut a közéletben. A különböző fundamentalista mozgalmak lehetséges fenyegetéseivel szemben arra nyílik lehetőségünk, hogy hangsúlyosabban részt vegyünk a különböző vallású emberek közti dialógusban – hangsúlyozza a szerző.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2014/3.

80 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Fábri György: Hagyomány és kihívás

IRÁNYTŰ
Krámer György: Meghívottak körében

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2013/4.

120 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Zászkaliczky Zsuzsanna: Arról, hogy nem mindig az a fontos, ami először fontos

IRÁNYTŰ
Szabó B. András: Lila és zöld
Fabiny Tamás: Az Úr szépsége. Igehirdetés Weöres Sándor születésének 100. évfordulóján

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2016/6.

40 oldal / 202×285 / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A júniusi lapszám súlypontja a diakónia és az evangélikus spiritualitás. Beryl Hugen a szociális munka spiritualitásáról szóló tanulmányában az elhívás modelljének bemutatása során elénk tárja a vallásos
indíttatásból dolgozó szociális munkások nézőpontjait, melyekkel hozzájárulhatnak a spiritualitás és szociális munka integrációjáról szóló jelenkori szakmai vitákhoz.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2016/3.

40 oldal / 202×285 / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Ifj. Cserháti Sándor „Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak?” Jézus halála mint szükségszerűség című tanulmányában rámutat arra, hogy Jézus szavai, tettei, sorsa emberségünk olyan rétegeit mozgatják meg, sőt provokálják, amelyek azóta is lényegében változatlanok maradtak, ebből következően a Jézus-dráma a mi drámánk is, amelyet létünket meghatározó döntési helyzetekben élhetünk át.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2015/4.

84 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Zászkaliczky Zsuzsanna: Krízisek között 1

IRÁNYTŰ
Fabiny Tamás: A kirekesztett Megváltó 3

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2015/1.

88 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Potzner Ferenc: Mester és tanítvány az építészetben

IRÁNYTŰ
Rostáné Piri Magda: Az isteni vendéglátás

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2013/3.

96 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Réthelyi Orsolya: Egymás elviselésének formái

IRÁNYTŰ
Keveházi László: Mindnyájan

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2016/5.

40 oldal / 202×285 / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Az egyes lelkészi szolgálati élethelyzetek között hatalmasak ma az eltérések, és nem látszik fejlődés a kiegyenlítődés irányában – állapítja meg tanulmányában Szabó Lajos professzor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora. Sokkal inkább a távolodás látszik a jövő útjának.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Lelkipásztor 2016/2.

40 oldal / 202×285 / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Halasi András Úrvacsora gyermekekkel című munkájában arra a kérdésre keres választ, hogy milyen teológiai, pedagógiai és pasztorális érvek szólnak a gyermekek úrvacsorai közösségbe való bevonása mellett és ellen.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2015/3.

88 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Fabiny Tibor: Értelmiség és bölcsesség

IRÁNYTŰ
Cserhátiné Szabó Izabella: Hová vezet a damaszkuszi út? Konfliktusaink kezelése

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2013/2.

88 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Prőhle Gergely: Gyengén, de fáradhatatlanul

IRÁNYTŰ
Románné Bolba Márta: Só és világosság

Bővebben

Nyomtatás E-mail