• Luther I. DVD

  Luther I. DVD

  Megnézem

 • Kamarás István OJD: Amatitka

  Kamarás István OJD: Amatitka

  Megnézem

 • Luther Márton végrendelete

  Luther Márton végrendelete

  Megnézem

 • Luther válogatott művei 2.

  Luther válogatott művei 2.

  Megnézem

 • Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Megnézem

 • Luther Márton nyomában – matricás album

  Luther Márton nyomában – matricás album

  Megnézem

 • Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Megnézem

 • Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Megnézem

Credo 2012/1.

80 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISBN ISSN 1219-6800

 

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Fabiny Tibor: Szabadon, sóként a világban. Aktuális töprengés lutheránus szemmel………………1

IRÁNYTŰ
Fabiny Tamás: Az erőtlenek ereje………………3

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2011/2.

80 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A Credo 2011/2. száma többek között a szabad akarat kérdéskörét helyezi középpontba: Orosz Gábor Viktor Szabadság valamitől – szabadság valamire? című tanulmánya a teológia komplex szabadságfogalmával foglalkozik. Vörös Géza a Tanúk és tanulságok rovatban a protestáns egyházakban kiépülő Kádár-kori ügynökhálózatot térképezi fel. A Szóbirodalom rovatban ezúttal Székács József reformkori epigrammáit olvashatjuk Székács István kommentárjaival.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2010/1–2.

124 oldal / 205x235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A Credo 2010/1–2. számának Szóbirodalom rovata különleges élménnyel gazdagíthatja az irodalom iránt érdeklődőket: Faludy György előkerült diákkori verseiből szemezgethet az olvasó Kemény Aranka és Komáromi Csaba jóvoltából, akik az Evangélikus Országos Levéltár archívumában bukkantak rá a közölt kéziratokra.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2011/4.

80 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A Credo 2011/4. számának lektori bevezetőjében ifj. Szebik Imre Születésünk és halálunk címmel az otthonszülés témáját veti fel. Erre az írásra rímel Zászkaliczky Zsuzsanna beszélgetése egy olyan asszonnyal, aki szép számú gyermekét mind otthon hozta a világra. Egy másik interjút is fellapozhat az olvasó: Veiszer Alinda televíziós beszélgetéssorozatának Ittzés János elnök-püspökkel készített darabját, illetve annak szerkesztett változatát.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2011/1.

80 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A 2011/1. szám lapjain a reformáció kezdetének 500. évfordulójára, a 2017-es jubileumi évre való készülődés jegyében – Csepregi Zoltán segítségével – a reformációkutatás mai állásáról, irányzatairól és eredményeiről tájékozódhatnak, míg Csepregi András „A békességes tűrés világot meggyőző ereje” című tanulmányán keresztül Bibó István Krisztus-képével ismerkedhetnek meg, amely a politikus közéleti filozófiájában is felismerhető.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2009/3–4.

120 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A Credo 2009/3–4. összevont számából szeretnénk kiemelten figyelmükbe ajánlani Ittzés Gábor tanulmányát Kálvin János első teológiai munkájáról, a Psychopannychiáról, illetve Szentpétery Péter Darwin sokak által vitatott világmodelljét – keresztény szemszögből – vizsgáló írását, melyet Kézdy Edit biológia–kémia szakos tanár megjegyzései egészítenek ki.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2011/3.

80 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

E számunkban Horváth Orsolya különleges hitéleti kérdést feszeget Jól értjük az isteni szót? című szövegében, melyben a kockázatvállalást az ige értésének alapfeltételeként kezeli. Szintén az Isten műhelye rovatban közöljük Kövecses Zoltán Jézus haláláról szóló, ugyancsak szokatlan megközelítésű – kognitív nyelvészeti szempontú – tanulmányát. Győrffy Eszter a fentebb már említett isteni szó egyik hirdetőjéről, Dezséry László egyetemi lelkész 1936 és 1949 közötti szolgálatáról emlékezik meg. 

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2010/3–4.

168 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A Credo 2010/3–4. számában Bolyai János halálának 150. évfordulójáról emlékezünk meg (Ittzés András: Istennel osztozó). Egy másik géniusz, J. S. Bach Karácsonyi oratóriumának szövegkönyvével és kottáival is megismerkedhetnek olvasóink Klembala Géza „szubjektív zenehallgatási kalauza” által.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2009/1–2.

104 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A Credo Evangélikus Folyóirat – mondhatjuk – határkőhöz érkezett. Új szerkesztővel és szerkesztőbizottsággal folytatja szolgálatát egyházunkban és a – remélhetőleg mind szélesebb – nyilvánosság előtt.

„Ez nem a kezdet kezdete” – írja bevezetőjében a szerkesztő, Zászkaliczky Zsuzsanna. A folyóirat számít eddigi előfizetőire és hűséges olvasóira, de szeretne másokat is megszólítani.

Bővebben

Nyomtatás E-mail