• Akció – Új evangélikus templomok

  Akció – Új evangélikus templomok

  Megnézem

 • Luther I. DVD

  Luther I. DVD

  Megnézem

 • Luther Márton végrendelete

  Luther Márton végrendelete

  Megnézem

 • Luther válogatott művei 2.

  Luther válogatott művei 2.

  Megnézem

 • Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Megnézem

 • Luther Márton nyomában – matricás album

  Luther Márton nyomában – matricás album

  Megnézem

 • Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Megnézem

 • Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Megnézem

Ferenc pápa-legendárium

132 oldal / 130×175 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-061-4

Ez a könyv provokáció…

„A provokáció tényét bibliai idézettel is alá kívánom támasztani. Tekintettel arra, hogy a könyv a római pápáról szól, a perdöntő bibliai mondatot mindenekelőtt latin nyelven idézem: „…et consideremus invicem in provocationem caritatis et bonorum operum.” Magyar fordításban: „Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre provokáljuk (buzdítsuk).” (Zsid 10,24)

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Tócsatükörben

Mesék, tárcák, novellák

232 oldal / 120×182 mm / keménytáblás védőborítóval / ISBN 978-963-380-029-4

Első kötetes, de korántsem kezdő szerző írásait tartja kezében a tisztelt olvasó. Füller Tímea – végzettségét tekintve zeneművész, zenetanár, főhivatásaként ötgyermekes édesanya, nem mellesleg lelkészfeleség és kántor a Tolna megyei Tengelicen – mintegy tíz éve rendszeres szerzője az Evangélikus Élet hetilapnak, és a Family magazin olvasói számára is ismerősen csenghet a neve.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Válogatott zsoltárok

Bodrog Miklós fordításában

108 oldal / 124×184 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-7470-69-1

Bodrog Miklós arra vállalkozott, hogy elsődlegesen a költői műfordítás szempontjait érvényesítse, amikor hozzányúlt az eredeti szövegekhez.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Kettős elhivatottsággal

Válogatás evangélikus lelkészek irodalmi munkáiból

192 oldal / 129×205 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-040-9

Sántha Károly – Kutas Kálmán – Jakus Imre – Sümegi István – Sárkány András Tibor – Deméné Smidéliusz Katalin – Fabiny Tamás írásai.

A Dél-Dunántúl legkevésbé evangélikus területén, a somogyi és zalai szórványvidéken hosszabb-rövidebb ideig szolgálatban állt evangélikus lelkészek irodalmi munkáiból összeállított gyűjtemény igazi kincsestár. Ez a vidék nem büszkélkedhet híres-neves intézményekkel, patinás evangélikus épületekkel, ugyanakkor mint lelki végvár, az értékes lutheránus hit őrzésében a hátországnak is erőt adhat és példává lehet.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Szárnyasoltár

410 oldal / 115×206 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-9571-03-2

Claudia, Sebastianus és Mária Magdaléna életének regényszerű feldolgozásában a kereszténység történetében számtalanszor felvetődő kérdésekre keresi a választ a szerző: A zsarnokság miért üldözi az Istenbe kapaszkodó embereket?

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Titkos kutatónapló

236 oldal / 130×175 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-036-2

A szociológus nagyapa vezetésével egy balatoni nyaralás közben szociológiai kutatómunkába kezd Nagyapa három unokája, Bertalan, Lilla, Anna és unokatestvérük, Mötyő. Első kutatásuk során azt vizsgálták, hogy ki mit válaszol a nyaralók közül a Tudja-e, hol lakik Ajahtan Kutarbani király? kérdésre.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Kézszorítás

536 oldal / 138×207 mm / vászonkötés / ISBN 978-963-9571-64-8

„A valódi kritika nem a befogadás, hanem igenis a kiválasztás képessége”, „lényege az értékelés és az ítélet; az esztétikai ítéletnek pedig – bár az maga logikai funkció – végső alapja mindég egy érzésbeli, ízlésbeli adottság, ha úgy tetszik: dogma.”

Bővebben

Nyomtatás E-mail