• Akció – Új evangélikus templomok

  Akció – Új evangélikus templomok

  Megnézem

 • Luther I. DVD

  Luther I. DVD

  Megnézem

 • Luther Márton végrendelete

  Luther Márton végrendelete

  Megnézem

 • Luther válogatott művei 2.

  Luther válogatott művei 2.

  Megnézem

 • Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Megnézem

 • Luther Márton nyomában – matricás album

  Luther Márton nyomában – matricás album

  Megnézem

 • Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Megnézem

 • Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Megnézem

Reformációi ábécé

95 tételben

132 oldal / 134×208 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-120-8

Ez a kis ábécé örömteli, egyben hasznos olvasmányt ígér. A kilencvenöt példa – a szám természetesen nem véletlen – azt szeretné megmutatni, hogyan változik a világ és annak fogalmai a reformációnak köszönhetően. A rövid, könnyen érthető magyarázatok mellett Luther és más reformátorok is szóhoz jutnak. Igyekeztünk egy-egy témát minél rövidebben, legfeljebb két oldal terjedelemben összefoglalni, mintegy kedvcsinálóként más, mélyrehatóbb olvasmányok tanulmányozásához is.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Luther válogatott művei 2. – Felelősség az egyházért

Felelősség az egyházért

800 oldal / 170×240 mm / keménytáblás vászonkötés / ISBN 978-963-380-109-3

A Felelősség az egyházért című kötetbe azok a Luther-művek kerültek, amelyeket a szakirodalom hagyományosan főiratoknak (Hauptschriften) vagy reformiratoknak szokott nevezni. Még a Masznyik-féle kiadás is azonosult ezzel a felfogással, és valóban kiemelt helyre sorolta köteteiben ezt a polemikus anyagot Egyházreformáló iratok cím alatt.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Értelmes szívvel

Etikai témák az evangélikus oktatásban

532 oldal / 160×237 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-090-4

Az utóbbi évek statisztikái szerint háromból legalább egy gyermek az egyházak hit- és erkölcstan óráin tanul az etikai kérdésekről, továbbá a diákok több mint tíz százaléka ismerkedik ezekkel a témákkal az egyházi iskolák hittanóráin. A hit- és erkölcstan tantárgyat vagy az egyházi iskolát választó szülők és diákok szempontjai között nagy hangsúlyt kap az az igény, hogy erkölcsi tartást, etikai kérdésekben útmutatást kapjanak. Az egyház iránt megmutatkozó bizalommal szeretnénk jól élni s a diákok és szülők által is fontosnak tartott etikai feladatunknak minél teljesebben megfelelni.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Egyességi irat

440 oldal / 142×200mm / keménytáblás / ISBN 978-963-12-3521-0

A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai 5.

Az Egyességi irat 1580-ban németül jelent meg először, majd röviddel ezután latinul is. Több mint 330 évnek kellett eltelnie, hogy most magyar fordítást vehessen kezébe az Olvasó. Igazságtalanok lennénk a korábbi nemzedékekkel szemben, ha a magyar nyelvre átültetés késlekedéséért bármelyikük érdektelenségét hibáztatnánk. Nem lenne helytálló az az állítás sem, hogy korábban nem is volt szükség magyar fordításra, mert a korábbi lelkésznemzedékek nehézség nélkül ol­vas­tak, írtak és beszéltek németül és latinul. Hiszen már 1598-ban elkészült és nyomtatásban is megjelent az irat kivonatát tartalmazó rész, az Epitomé magyar fordítása.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Luther válogatott művei 8. – Asztali beszélgetések

Asztali beszélgetések

776 oldal / 170×240 mm / keménytáblás vászonkötés / ISBN 978-963-380-050-8

Luther asztali beszélgetésein nem valódi beszélgetéseket kell érteni (a cím bevett magyar fordítása, a „beszélgetés” megtévesztő!), hanem beszédeket (Tischreden), hiszen a lejegyzők figyelme elsősorban arra irányult, hogy Luthernek mi volt a véleménye a szóban forgó témáról.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Homiletika ökumenikus palettán

Együttgondolkodó előadások az igehirdetésről

256 oldal / 165×235 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-024-9

Örömmel osztjuk meg ebben a kötetben azt a tizenhat előadást az olvasókkal, amelyet az Evangélikus Hittudományi Egyetem 2012/2013-as tanévének homiletikai előadás-sorozatában hallhattak a teológushallgatók.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Teológia és reformáció

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete

292 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-115-4

Első hallásra talán túl általánosnak tűnő, mégis nagyon átgondoltan kiválasztott címmel adjuk közre ezt a tanulmánycsokrot: Teológia és reformáció.

Egy ünnepi folyamatot lezáró kötetként jött létre ez a könyv abban a sorban, amelyben a kultúra (2014), az oktatás (2015) és a nemzetek (2016) után most mintegy összefoglaló negyedik viszonyszóként a reformáció maga jelenik meg a címben a teológia szava mellett.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

A protestáns etika kézikönyve

460 oldal / 160×237 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-107-9

A reformáció az élet valamennyi területén változást hozott. Az utóbbi évtizedek gyors társadalmi fejlődése, valamint a technikai civilizáció vívmányai is állandó változást eredményeznek világunkban. Ezért a reformáció örökségéhez való méltó viszonyulás – bármennyire jogos és nélkülözhetetlen az emlékezés és a történeti visszatekintés – nem nélkülözheti annak a kérdésnek a tisztázását, hogy az isteni kijelentés reformátori tanítás szerint felismert igazsága, a hit és az élet összhangja, illetve a szabadság megélése hogyan érvényesülhet itt és most, korunk erkölcsi döntéseket igénylő kihívásainak összefüggéseiben.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Nemek között

Társadalmi nemek sokszínű vallási megközelítésben

288 oldal / 165×235 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-070-0

Az elmúlt évtizedekben egyértelmű hangsúlyeltolódás, változás ment végbe a nemek szerepértelmezésében. A politikai-társadalmi síkon zajló fejlődés az egyes országokban különböző tempóban és különböző formákban ment végbe. A folyamatot már a 20. század elején elindították azok az egyre erősödő hangok, amelyek a férfiak és nők egyenlőségéért szálltak síkra.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Luther válogatott művei 6. – Prédikációk

Prédikációk

544 oldal / 170×240 mm / keménytáblás vászonkötés / ISBN 978-963-12-3520-3

Luther az ágostonos remeték szerzetesrendjének volt a tagja. Ezek más középkori koldulórendekhez hasonlóan a városi polgárság körében működtek, és igen nagy hangsúlyt fektettek a prédikálásra. Amikor Luther 1512-ben wittenbergi professzor lett, rendi elöljárójától, Johannes Staupitztól ugyanakkor egyben prédikátori feladatot is kapott az ágostonos kolostorban.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Felebarát vagy embertárs

Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon

248 oldal / 160×237 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-038-6

Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon címmel rendeztek konferenciát 2013. április 2–3. között a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán (KRE-HTK). A konferencia létrehozásában együttműködött a KRE-HTK, a KRE Bölcsészettudományi Karán működő Hermeneutikai Kutatóközpont és a Magyar Bibliatársulat; mindenki a maga sajátos szempontjaival igyekezett gazdagítani az eseményt.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

A kápráztató sötétség

Szempontok a lelkivezetéshez

312 oldal / 130×205 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-023-2

Ortodox, katolikus és protestáns lelkigondozók – még ha különböző teológiai kifejezésekkel élnek is – feltűnően egybehangzó megfigyelésekről számolnak be: az embert az élet sötét folyosóiba vezetik, hogy így megláthassa az „egyedül szükségest”.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

416 oldal / 142×200 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-116-1

Az Apológia harmadik magyar fordítása szükségessé vált, mert Mayer Endre (1859–1949) 1900-ban megjelent első fordítása óta a magyar egyházi és köznyelv sokat változott. Wiczián Dezső (1901–1961) második fordítása, amely a Konkordiakönyv első kötetében jelent meg 1957-ben, számos ponton mintha oldani igyekezett volna Melanchthon érvelésmódját. Fordításunk következetesen az először 1531-ben kiadott latin szöveghez ragaszkodik és szigorúan követtük a reformátor feszes vitastílusát.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Bővülő keresztény egység

Konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen A szembenállástól a közösségig című dokumentumról

56 oldal / 155×230 mm / irkafűzött / ISBN 978-963-380-093-5

A 2016. október 12-én az Evangélikus Hittudományi Egyetemen megrendezett konferencián elhangzott előadások.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Teológia és nemzetek

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete

216 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-615-80459-0-2

A reformáció kezdetének ötszáz éves jubileumára készülő Magyarországi Evangélikus Egyházban a 2016-os esztendő a „reformáció és nemzet” tematikus éve. Az Újszövetségen tájékozódó meggyőződésünk alapján azt valljuk, hogy nem egy etnikum, hanem a hívők közössége jelenti azt a királyi nemzetet, amelyet az Istenhez tartozása miatt boldognak lehet nevezni. Mind a több nemzetiségű gyökerekkel rendelkező egyházunk, akár a világkereszténység általában arról tanúskodik, hogy a sok nyelvi és etnikai hagyomány Jézus Krisztus egy egyházában találkozhat.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Teológia és oktatás

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete

228 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-963-9979-29-1

Ezzel a kötettel egy kis bepillantást szeretnénk adni minden olvasónak az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak kutatási témáiba. A teológia és az oktatás elválaszthatatlan egymástól. Az egyházban teológiai megalapozottság nélkül semmilyen szinten nem szabad oktatni.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Teológia és kultúra

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete

216 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-037-9

A Magyarországi Evangélikus Egyház élete 2014-ben számos ponton a „reformáció és kultúra” téma köré szerveződik. Választott jelmondatunk egy Luthernek tulajdonított idézetre utal: „Még ma elültetek egy almafát.”

Bővebben

Nyomtatás E-mail

„Örömmel adom örökségül”

Evangélikus közösségi jövőképek

208 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-020-1

E könyvvel szeretnénk bemutatni a tudatos gyülekezetépítést, őszintén szembesülni a sikertelenségekkel is és irányt mutatni: hogyan tud mégis életképessé, megújulttá válni vagy megmaradni egy keresztény közösség a mai Magyarországon. A közös gondolkodáshoz és válaszkereséshez kíván segítséget nyújtani ez a gyakorlati teológiai könyv mindazoknak, akik felelősen tekintenek egyházunk jövőjére.

Bővebben

Nyomtatás E-mail