Értelmes szívvel

Etikai témák az evangélikus oktatásban
Szerkesztette: Kodácsy-Simon Eszter
Kiadási év: 2016

Etikai témák az evangélikus oktatásban

532 oldal / 160×237 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-090-4

Az utóbbi évek statisztikái szerint háromból legalább egy gyermek az egyházak hit- és erkölcstan óráin tanul az etikai kérdésekről, továbbá a diákok több mint tíz százaléka ismerkedik ezekkel a témákkal az egyházi iskolák hittanóráin. A hit- és erkölcstan tantárgyat vagy az egyházi iskolát választó szülők és diákok szempontjai között nagy hangsúlyt kap az az igény, hogy erkölcsi tartást, etikai kérdésekben útmutatást kapjanak. Az egyház iránt megmutatkozó bizalommal szeretnénk jól élni s a diákok és szülők által is fontosnak tartott etikai feladatunknak minél teljesebben megfelelni.

Fontosnak tartjuk, hogy a hittanórán, az iskoláinkban és gyülekezeteinkben úgy foglalkozzunk az etikai kérdésekkel, hogy azok tárgyalásához megfelelő ismereteket biztosítsunk, a felmerülő kérdéseket biztonságos, egyéni döntésekre is motiváló közegben beszéljük meg, s a személyes választásra és döntésekre bátorítsuk a diákokat. Ezért választotta az Evangélikus Hittudományi Egyetem első feldolgozandó témaként a Valláspedagógiai Kutatócsoportja számára az evangélikus hitoktatásban és az evangélikus iskolákban megjelenő etikai kérdéseket.

Munkánkhoz elsősorban a Magyarországi Evangélikus Egyház hitoktatási kerettanterveiben megjelenő etikai témákat vettük alapul, s reméljük, hogy ezáltal elsősorban a hitoktatást végző tanároknak és lelkészeknek tudunk segítséget nyújtani a komplex etikai kérdések tanítási-nevelési célzatú feldolgozásához. A kötet emellett hasznos segítség lehet minden olyan érdeklődő olvasónak, aki vagy egyedül, vagy kisebb-nagyobb közösségével szeretné átgondolni és feldolgozni a felmerülő etikai kérdéseket.

 

ISBN 978-963-380-090-4
Könyvkötés: kartonált
Oldalszám: 532 oldal
Méret: 160×237 mm
Súly: 735 g
Klubtagoknak: 20%

Nyomtatás E-mail