• Akció – Új evangélikus templomok

  Akció – Új evangélikus templomok

  Megnézem

 • Luther I. DVD

  Luther I. DVD

  Megnézem

 • Luther Márton végrendelete

  Luther Márton végrendelete

  Megnézem

 • Luther válogatott művei 2.

  Luther válogatott művei 2.

  Megnézem

 • Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Megnézem

 • Luther Márton nyomában – matricás album

  Luther Márton nyomában – matricás album

  Megnézem

 • Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Megnézem

 • Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Megnézem

Énekkincstár

Evangélikus énekeink kézikönyve

536 oldal / 165×235 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-119-2

Az evangélikus éneklésről és korálokról szóló enciklopédikus kötet elkészítésével régi adósságot törleszt a magyarországi egyházzenész közösség. Az Énekkincstár sokrétű használatra alkalmas: az egyházzenét tanulóknak himnológia-tankönyv, az érdeklődő gyülekezeti tagoknak információforrás, a lelki táplálékot keresőknek meditációs gyűjtemény.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Félre bánat, félre bú…

Válogatás a magyar népzene vidám, mulattató anyagából

140 oldal / 137×182 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-034-8 

A hat csoportba szerkesztett anyag különböző korok, vidékek tréfás, humoros, olykor csipkelődő népdalai.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Evangélikus énekeskönyv

A Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve

808 oldal / 85×119 mm; 122×166 mm / keménytáblás vászonkötés / ISBN 978-963-9571-45-7 (kicsi); 978-963-9571-44-0 (nagy)

A keresztény ember egészséges lelki táplálkozásának szerves része a Biblia mellett az énekeskönyv mindennapos használata.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Testvéreimért áldlak

Énekek, versek, írások az Evangélikus hittudományi Egyetem életéből

60 oldal / 167×238 mm / irkafűzött / ISBN 978-963-9979-11-6

„Testvéreimért áldlak” – Túrmezei Erzsébet evangélikus költőtől vette Csorba István karnagy e kötet címét.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Tíz korálelőjáték

20 oldal / 335×243 mm / irkafűzött / ISMN 979-080-1650-66-5

Tíz evangélikus korálelőjáték Zalánfy Aladár összeállításában.

A Tíz korálelőjáték kéziratai Zalánfy közvetlen munkatársának, Weltler Jenőnek a hagyatékából kerültek elő. Ma a Magyar Bach Társaság őrzi azokat.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Iskolai énekeskönyv

Az Evangélikus énekeskönyv kivonata iskolai használatra

220 oldal / 130×190 mm / kartonált / ISMN 979-0-801666-34-5

Az Evangélikus énekeskönyv kivonatolt változatát állították össze a szerkesztők iskolai használatra. A válogatásnál figyelembe vették, hogy az iskolai élet minél több területére találjanak alkalmas éneket s azt is, hogy a diákok azonosulni tudjanak a dallamokkal és a szövegekkel.

A hívő család és a hívő gyülekezet mellett az iskola feladata a hagyományos énekanyag átadása. Csak így képződhet híd a nemzedékek között, s csak így lehetünk részesei evangélikus elődeink bizonyságtevésének. Huszonöt évvel az evangélikus iskolarendszer újjászületése után méltán reméljük, hogy gyülekezeti énekeink válnak az evangélikus zenei oktatás alapjává.

Nyomtatás E-mail

Evangélikus korálkönyv

252 oldal / 268×202 mm / keménytáblás vászon / ISMN 979-0-801659-51-4

Evangélikus korálkönyv az Evangélikus énekeskönyvhöz és a Gyülekezeti liturgikus könyvhöz.

 

Nyomtatás E-mail

Jelenti magát Jézus

Válogatás a magyar népzene keresztény szellemiségű anyagából

168 oldal / 140×185 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-9979-01-7

A hét csoportba szerkesztett anyag különböző korok, vidékek száz dallama, amelyek kiválasztásában az elsődleges szempont a vallásos élményvilághoz fűződő kapcsolat volt.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Karénekeskönyv III.

280 oldal / 173×242 mm / keménytáblás, vászonkötés / ISBN ISMN 979-0-801659-17-0

Két- és háromszólamú egyneműkari, vegyes-kari feldolgozások és kánonok alkotják a 165 darabból álló gyűjteményt. A művek többsége könnyű, kiválóan alkalmasak a kisebb létszámú gyülekezeti énekkarok, éneklő csoportok számára, vagy családon belüli használatra egyaránt.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Gyülekezeti liturgikus könyv

Evangélikus istentisztelet – Gyülekezeti liturgikus könyv

607 oldal / 117×166 mm / keménytáblás vászonkötés / ISBN 978-963-9571-70-9

Az Evangélikus istentisztelet – Gyülekezeti liturgikus könyv (GyLK) egyházunk hivatalos énekeskönyvének (Evangélikus énekeskönyv, 1982) a kiegészítő kötete.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Zarándokének

232 oldal / 148×208 mm / kartonált / ISMN 979-0-801650-96-2

A Luther Kiadó és a Mevisz közös kiadványa.

Örömmel és Isten iránti hálával adjuk a kezedbe ezt az új ifjúsági énekeskönyvet. Csupa olyan dolgot válogattunk bele, ami­ről azt gondoljuk, hasznát veheted utad során. Lesznek köztük régóta ismert, kedves énekek, valamint olyanok is, amelyeket sokszor énekeltél már, de eddig még nem jelentek meg evangélikus gyűjteményben.

Bővebben

Nyomtatás E-mail