• Luther I. DVD

  Luther I. DVD

  Megnézem

 • Kamarás István OJD: Amatitka

  Kamarás István OJD: Amatitka

  Megnézem

 • Luther Márton végrendelete

  Luther Márton végrendelete

  Megnézem

 • Luther válogatott művei 2.

  Luther válogatott művei 2.

  Megnézem

 • Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Megnézem

 • Luther Márton nyomában – matricás album

  Luther Márton nyomában – matricás album

  Megnézem

 • Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Megnézem

 • Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Megnézem

A föld sója – Salz der Erde

Meditációk és imádságok

144 oldal / 150×210 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-074-4

Új lehetőségeket és izgalmas találkozásokat jelent egy az országhatárokat átlépő, nagy létszámú találkozó. Ezzel az érzéssel gondolhatunk arra, hogy Budapesten jönnek össze 2016. július 7–10. között a Közép-Európában élő keresztények, hogy életük aktuális kérdéseit megbeszéljék, és átéljék egy színes és dinamikus közösségben mindazt, ami ma erőt és hitet ad a keresztény helytálláshoz.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Megtérés

196 oldal / 120×190 mm / kartonált / ISBN 978-963-9571-57-0

Azok az evangélikus kötődésű, egymásnak (néhány kivétellel) ismeretlen kortársak, akik e könyvben megszólalnak, eltérő életeket élnek. Élnek fővárosban és vidéken, értelmiségiek és munkások, nők és férfiak. Mégis, ha feltesszük nekik a kérdést, hogy beszélhetünk-e Istenről, az Istennel való személyes kapcsolatukról, azonnal létrejön a konszenzus. Hogyan lehetséges ez?

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Egyességi irat

440 oldal / 142×200mm / keménytáblás / ISBN 978-963-12-3521-0

A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai 5.

Az Egyességi irat 1580-ban németül jelent meg először, majd röviddel ezután latinul is. Több mint 330 évnek kellett eltelnie, hogy most magyar fordítást vehessen kezébe az Olvasó. Igazságtalanok lennénk a korábbi nemzedékekkel szemben, ha a magyar nyelvre átültetés késlekedéséért bármelyikük érdektelenségét hibáztatnánk. Nem lenne helytálló az az állítás sem, hogy korábban nem is volt szükség magyar fordításra, mert a korábbi lelkésznemzedékek nehézség nélkül ol­vas­tak, írtak és beszéltek németül és latinul. Hiszen már 1598-ban elkészült és nyomtatásban is megjelent az irat kivonatát tartalmazó rész, az Epitomé magyar fordítása.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Teológia és oktatás

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete

228 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-963-9979-29-1

Ezzel a kötettel egy kis bepillantást szeretnénk adni minden olvasónak az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak kutatási témáiba. A teológia és az oktatás elválaszthatatlan egymástól. Az egyházban teológiai megalapozottság nélkül semmilyen szinten nem szabad oktatni.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Nemek között

Társadalmi nemek sokszínű vallási megközelítésben

288 oldal / 165×235 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-070-0

Az elmúlt évtizedekben egyértelmű hangsúlyeltolódás, változás ment végbe a nemek szerepértelmezésében. A politikai-társadalmi síkon zajló fejlődés az egyes országokban különböző tempóban és különböző formákban ment végbe. A folyamatot már a 20. század elején elindították azok az egyre erősödő hangok, amelyek a férfiak és nők egyenlőségéért szálltak síkra.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Nem hagyhatom kint Istent

Egy szenvedélyfüggő sportoló szabadulása

280 oldal / 130×190 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-070-6

A Nem hagyhatom kint Istent egy lebilincselően őszinte, magával ragadó önfeltárás, amely hiteles szavakkal meséli el, hogy egy széles úton tántorgó, élvhajhász alkoholista fiatal hogyan talált rá Isten segítségével arra a keskeny ösvényre, amelyen modern tékozló fiúként elindulva eljutott az önismeret addig feltáratlan lelki tájain keresztül a gyógyuláshoz, a szabaduláshoz, a szeretetre való képességhez, a Teremtőtől kapott új szív belső békéjéhez.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Színek harmóniája

Ökumenikus igehirdetés-gyűjtemény

308 oldal / 166×237 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-062-1

A színek különleges, de életünk minden pillanatában megtapasztalható harmóniájáról tanúskodik ez az igehirdetés-gyűjtemény. Közös alkotás. Testvéri közeledés. Egymás életére és gondolkodására való odafigyelés.

A színek harmóniája szavakban is kifejeződhet. Valójában minden igehirdetés egyfajta harmóniát épít fel a saját színvilágával a Szentírás szavaira alapozva.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Luther válogatott művei 6. – Prédikációk

Prédikációk

544 oldal / 170×240 mm / keménytáblás vászonkötés / ISBN 978-963-12-3520-3

Luther az ágostonos remeték szerzetesrendjének volt a tagja. Ezek más középkori koldulórendekhez hasonlóan a városi polgárság körében működtek, és igen nagy hangsúlyt fektettek a prédikálásra. Amikor Luther 1512-ben wittenbergi professzor lett, rendi elöljárójától, Johannes Staupitztól ugyanakkor egyben prédikátori feladatot is kapott az ágostonos kolostorban.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Új utakon

Evangélikus iskolák kutató tanárainak II. konferenciája

292 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-060-7

Opera scholarum 2.

Olyan pedagógusok írásait rendeztük tanulmánykötetbe, akik mindennapos oktató-nevelő munkájuk mellett, saját szaktárgyuk tanításán túl szűkebb vagy tágabb értelemben véve kutatómunkát is végeznek.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Teológia és nemzetek

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete

216 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-615-80459-0-2

A reformáció kezdetének ötszáz éves jubileumára készülő Magyarországi Evangélikus Egyházban a 2016-os esztendő a „reformáció és nemzet” tematikus éve. Az Újszövetségen tájékozódó meggyőződésünk alapján azt valljuk, hogy nem egy etnikum, hanem a hívők közössége jelenti azt a királyi nemzetet, amelyet az Istenhez tartozása miatt boldognak lehet nevezni. Mind a több nemzetiségű gyökerekkel rendelkező egyházunk, akár a világkereszténység általában arról tanúskodik, hogy a sok nyelvi és etnikai hagyomány Jézus Krisztus egy egyházában találkozhat.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

A szembenállástól a közösségig

Evangélikus–római katolikus közös megemlékezés a reformációról 2017-ben

100 oldal / 155×230 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-068-3

2017-ben katolikusok és evangélikusok együttesen tekintenek vissza a reformáció 500 évvel ezelőtt történt eseményeire, ugyanakkor a hivatalos ökumenikus dialógus elmúlt ötven évére is.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Ferenc pápa-legendárium

132 oldal / 130×175 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-061-4

Ez a könyv provokáció…

„A provokáció tényét bibliai idézettel is alá kívánom támasztani. Tekintettel arra, hogy a könyv a római pápáról szól, a perdöntő bibliai mondatot mindenekelőtt latin nyelven idézem: „…et consideremus invicem in provocationem caritatis et bonorum operum.” Magyar fordításban: „Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre provokáljuk (buzdítsuk).” (Zsid 10,24)

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Iskolai énekeskönyv

Az Evangélikus énekeskönyv kivonata iskolai használatra

220 oldal / 130×190 mm / kartonált / ISMN 979-0-801666-34-5

Az Evangélikus énekeskönyv kivonatolt változatát állították össze a szerkesztők iskolai használatra. A válogatásnál figyelembe vették, hogy az iskolai élet minél több területére találjanak alkalmas éneket s azt is, hogy a diákok azonosulni tudjanak a dallamokkal és a szövegekkel.

A hívő család és a hívő gyülekezet mellett az iskola feladata a hagyományos énekanyag átadása. Csak így képződhet híd a nemzedékek között, s csak így lehetünk részesei evangélikus elődeink bizonyságtevésének. Huszonöt évvel az evangélikus iskolarendszer újjászületése után méltán reméljük, hogy gyülekezeti énekeink válnak az evangélikus zenei oktatás alapjává.

Nyomtatás E-mail

Az igazság nyomában

64 oldal / 215,9×279,4 mm / irka / ISBN 978-963-380-055-3

Esther ellátogat a tanyára, ahol zsidó lányként a II. világháború idején menedéket talált. Egy szörnyű tragédiának volt ott a szemtanúja. Most utána akar járni annak, hogy mi történt a többi üldözöttel és az őket segítőkkel.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

A keresztség ünnepe

Meditációk és imádságok a keresztségről

160 oldal / 150×210 mm / kartonált / ISBN 978-963-12-2006-3

A legszebben csengő mondatok egyike a keresztnév bejelentése után hangzik el a templomtérben: „Megkeresztellek téged az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.”

Bővebben

Nyomtatás E-mail