• Luther I. DVD

  Luther I. DVD

  Megnézem

 • Kamarás István OJD: Amatitka

  Kamarás István OJD: Amatitka

  Megnézem

 • Luther Márton végrendelete

  Luther Márton végrendelete

  Megnézem

 • Luther válogatott művei 2.

  Luther válogatott művei 2.

  Megnézem

 • Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata

  Megnézem

 • Luther Márton nyomában – matricás album

  Luther Márton nyomában – matricás album

  Megnézem

 • Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Kedves Márton testvér! Kedves Ferenc testvér!

  Megnézem

 • Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Szabó Lajos (szerk.): Az úrvacsora szentsége

  Megnézem

Imák Auschwitz után

48 oldal / 200×200 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-049-2

A soa hetvenedik évfordulóján úgy látjuk, hogy szükségszerű megfogalmaznunk: a soa tragédiája nem zsidóügy, hanem keresztény és össztársadalmi trauma egyaránt. Ennek kifejezéseként rabbik, püspökök és egyházi gondolkodók írtak imádságokat Ima Auschwitz után címmel, amelyeket kortárs képzőművészek formáltak vizuális tartalommá, így bontakoztatva ki egy egyetemes üzenetet.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Kettős elhivatottsággal

Válogatás evangélikus lelkészek irodalmi munkáiból

192 oldal / 129×205 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-040-9

Sántha Károly – Kutas Kálmán – Jakus Imre – Sümegi István – Sárkány András Tibor – Deméné Smidéliusz Katalin – Fabiny Tamás írásai.

A Dél-Dunántúl legkevésbé evangélikus területén, a somogyi és zalai szórványvidéken hosszabb-rövidebb ideig szolgálatban állt evangélikus lelkészek irodalmi munkáiból összeállított gyűjtemény igazi kincsestár. Ez a vidék nem büszkélkedhet híres-neves intézményekkel, patinás evangélikus épületekkel, ugyanakkor mint lelki végvár, az értékes lutheránus hit őrzésében a hátországnak is erőt adhat és példává lehet.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Titkos kutatónapló

236 oldal / 130×175 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-036-2

A szociológus nagyapa vezetésével egy balatoni nyaralás közben szociológiai kutatómunkába kezd Nagyapa három unokája, Bertalan, Lilla, Anna és unokatestvérük, Mötyő. Első kutatásuk során azt vizsgálták, hogy ki mit válaszol a nyaralók közül a Tudja-e, hol lakik Ajahtan Kutarbani király? kérdésre.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Szalma és glória

40 oldal / 133×157 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-032-4

Benne kell lennünk a történetben. Lehetünk befogadók, látogatók, követek vagy akár csak bégetni vagy lehelni tudó állatok: a lényeg a Gyermek közelsége.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Tócsatükörben

Mesék, tárcák, novellák

232 oldal / 120×182 mm / keménytáblás védőborítóval / ISBN 978-963-380-029-4

Első kötetes, de korántsem kezdő szerző írásait tartja kezében a tisztelt olvasó. Füller Tímea – végzettségét tekintve zeneművész, zenetanár, főhivatásaként ötgyermekes édesanya, nem mellesleg lelkészfeleség és kántor a Tolna megyei Tengelicen – mintegy tíz éve rendszeres szerzője az Evangélikus Élet hetilapnak, és a Family magazin olvasói számára is ismerősen csenghet a neve.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Időszerű szeretet

368 oldal / 142×197 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-026-3 

Nem muzeális érték a Biblia, melynek értéke régiségében van, de amely már csak vitrinbe való, mai jelentősége nincs. A Biblia él, és meg marad örökké. Mindennek rendelt ideje van.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

A tudomány vonzásában

Evangélikus iskolák kutató tanárainak I. konferenciája

256 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-048-5

Opera scholarum 1.

Olyan pedagógusok írásait rendeztük tanulmánykötetbe, akik mindennapos oktató-nevelő munkájuk mellett, saját szaktárgyuk tanításán túl szűkebb vagy tágabb értelemben véve kutatómunkát is végeznek. A szerzők között találunk tudományos fokozattal rendelkezőket, doktoranduszokat és olyan pedagógusokat is, akik elmélyülten foglalkoznak valamilyen szaktudományi témával vagy módszertani kérdéssel.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Felebarát vagy embertárs

Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon

248 oldal / 160×237 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-038-6

Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon címmel rendeztek konferenciát 2013. április 2–3. között a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán (KRE-HTK). A konferencia létrehozásában együttműködött a KRE-HTK, a KRE Bölcsészettudományi Karán működő Hermeneutikai Kutatóközpont és a Magyar Bibliatársulat; mindenki a maga sajátos szempontjaival igyekezett gazdagítani az eseményt.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Félre bánat, félre bú…

Válogatás a magyar népzene vidám, mulattató anyagából

140 oldal / 137×182 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-034-8 

A hat csoportba szerkesztett anyag különböző korok, vidékek tréfás, humoros, olykor csipkelődő népdalai.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Kereszt fogantyú nélkül

192 oldal / 140×160 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-031-7

Az embernek és hitének beméréséhez hol hétköznapi, hol ünnepi apropó adódik. A tavaszi lomtalanítás során kidobott feszület különös sorsában egy húsvéti gondolat rejtőzik. Louis Armstrong híres slágerének mondatában – „Look up sometimes”– a jézusi ige fedezhető fel.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Vetés – érés – aratás délen

128 oldal / 201×201 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-028-7

A Déli Evangélikus Egyházkerület tízéves munkájáról beszámoló színes, kellemes küllemű, kézbe illő könyv hagyta el a nyomdát nemrégiben. Hogy összeálljon ez a tabló, arra kiváló alkalom kínálkozott: Gáncs Péter tízéves püspöki szolgálata. Távol áll azonban mind a szándéktól, mind a megvalósulástól, hogy bárkinek a nagy tetteit hirdesse ez a formás kis könyv. Apropó csupán a tíz év, amely hálaadásra, Isten előtti számvetésre késztet.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Benczúr László építészete

112 oldal / 225×300 mm / keménytáblás, védőborítóval / ISBN 978-963-380-025-6 

»A templomnak, amelyet építeni akarok, nagynak kell lennie, mert a mi Istenünk nagyobb minden istennél. De kinek van annyi ereje, hogy néki templomot építsen? Hiszen az ég és az egek egei sem tudják magukba fogadni őt. És ki vagyok én, hogy templomot akarok építeni? Mindezt csak azért teszem, hogy ott jó illattal áldozhassanak Néki.«”

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Az anglikán kereszténység évszázadai

192 oldal / 140×200 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-047-8

„Szeretném azt gondolni, hogy ezt a könyvet a magyarországi evangélikusok (és mások is) az anglikán hagyomány ajándékaként fogadják majd. Remélem, hogy felkelti az érdeklődést az anglikán örökség megismerése és élő anglikánok barátsága iránt!”

Részlet Michael Ipgrave, Woolwich püspöke, az Anglikán–Lutheránus Társaság társmoderátora ajánlásából

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Teológia és kultúra

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete

216 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-037-9

A Magyarországi Evangélikus Egyház élete 2014-ben számos ponton a „reformáció és kultúra” téma köré szerveződik. Választott jelmondatunk egy Luthernek tulajdonított idézetre utal: „Még ma elültetek egy almafát.”

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Háló 2. – Egyházvezetők 1.

Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő

732 oldal / 160×237 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-033-1

A pártállam állambiztonsági szerveiről a rendszerváltás óta számos publikáció született a szerzők személyes indíttatása, elköteleződése és szakmai felkészültsége szerint tárva a nyilvánosság elé az egykor „Szigorúan titkos!” jelzéssel ellátott információkat. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2005-ben döntött úgy, hogy az állambiztonsággal 1945–1990 között fennállt kapcsolatát feldolgozza és kötetsorozat formájában a nyilvánosság elé tárja.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Vallásszociológia

228 oldal / 148×210 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-030-0 

A Vallásszociológia című tankönyv több mint másfél száz forrásra támaszkodik, melyben 130 kérdés és feladat segíti a tanulókat és a tanárokat. A tankönyv különös hangsúlyt fektet a hazai vallási helyzet bemutatására.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Luther válogatott művei 7. – Levelek

Levelek

776 oldal / 170×240 mm / vászonkötés / ISBN 978-963-380-027-0

Luther egész életében fáradhatatlan levélíró volt. Általában maga rótta sorait, csak kivételesen, egészségi állapota vagy túlterheltség miatt diktálta másnak. A folytonos levélírásra való panaszkodás egész életét végigkíséri. Akármilyen szempontból nézzük is: levélírói aktivitása lényeges része írói életművének és reformátori tetteinek.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Homiletika ökumenikus palettán

Együttgondolkodó előadások az igehirdetésről

256 oldal / 165×235 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-024-9

Örömmel osztjuk meg ebben a kötetben azt a tizenhat előadást az olvasókkal, amelyet az Evangélikus Hittudományi Egyetem 2012/2013-as tanévének homiletikai előadás-sorozatában hallhattak a teológushallgatók.

Bővebben

Nyomtatás E-mail